Interviu cu Florina Peptea - Președintele Asociației pentru Participare Cetățenească din România

Distribuie prietenilor:


În luna august, la Făgăraș, Brașov a avut loc primul training privind instrumentele de preaderare la Uniunea Europeană. Cursul practic a fost organizat de A.O. MYDA din RM și A.O.”Ștefan Mailat”din România. În cadrul acesteia unul din invitații speciali a fost Florina Peptea Președintele Asociației pentru Participare Cetățenească din România de la care am aflat mai multe despre ce sunt fondurile europene, ce proiecte desfășoară organizația pe care o reprezintă și cum poate Republica Moldova să ia un bun exemplu de implementare a proiectelor de la organizațiile din România.

 

Florina, în cadrul cursului ați fost unul din cei mai activi invitați. Care au fost informațiile pe care le-ați împărtășit cu participanții la training?

Mi-am dorit să le aduc cât mai multe informații privitoare la activitatea Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) care are drept misiune punerea în aplicare a unei ample serii de programe şi acţiuni finanţate de Comunitatea Europeană în domeniile educaţiei şi formării, cetăţeniei active, tineretului şi culturii. Și noi am beneficiat de suportul acestei agenții. Agenţia este responsabilă de majoritatea aspectelor de administrare a programelor, inclusiv cu redactarea apelurilor pentru propuneri, selectarea proiectelor şi semnarea acordurilor de proiecte, gestiunea financiară şi monitorizarea proiectelor (rapoarte intermediare şi finale), comunicarea cu beneficiarii şi realizarea controalelor pe teren.

 

Ce părere aveți despre astfel de întruniri, unde are loc diseminarea informațiilor privind instrumentele de preaderare la UE? Cât de eficiente sunt?

Acest tip de seminarii de informare sunt extrem de eficiente deoarece ofera informatii privitoare la programele de finantare prin intermediul carora organizatiile pot obtine bani europeni nerambursabili pentru propriile nevoile de dezvoltare, sunt prezentate etapele de parcurs pentru obtinerea unei finantari nerambursabile, se explica cum se completeaza o cerere de finantare, se exemplifica ce implica din partea institutiei gestionarea unui proiect finantat din fonduri europene.

Care credeți Dvs. că sunt aceste instrumente de preaderare la UE pentru Republica Moldova? Pentru România care au fost?

Începând cu anul 2014, Moldova va putea beneficia de fonduri europene nerambursabile pentru susţinerea agriculturii. Programul ENPARD este un program similar SAPARD-ului, de care a beneficiat mai mulţi ani România şi alte state la etapa de pre-aderare la Uniunea Europeană. Începând cu anul 2000 Uniunea Europeană a sprijinit statele candidate din Europa Centrală şi de Est în eforturile acestora de pregătire pentru aderare prin trei instrumente financiare: Phare, Ispa şi Sapard.

Cu ce se ocupă organizația D-stră?

Asociaţia pentru Participare Cetăţenească are ca scop promovarea participării cetăţeneşti în viaţa publică. Printre obiectivele asociatiei se numara: sprijinirea interculturalităţii, sensibilizarea societăţii asupra realităţii naţiunilor în curs de dezvoltare, garantarea respectării drepturilor omului în toată lumea, dezvoltarea resurselor comunitare la nivel local prin promovarea educaţiei permanente şi a învăţării interculturale, sprijinirea integrării româneşti în Uniunea Europeană, prin promovarea educaţiei adulţilor şi a dezvoltării în context European, facilitarea dialogului şi a cooperării transfrontaliere pe teme privitoare la educaţia adulţilor, sprijin şi consultanţă pentru accesarea de fonduri naţionale şi europene în vederea implementării proiectelor din domeniul educaţiei adulţilor şi nu numai, sprijinirea, facilitarea si incurajarea de actiuni menite sa imbunatateasca calitatea vietii varstnicilor si promovarea drepturilor acestora.

Care sunt principalele proiecte desfășurate de organizația pe care o conduceți?

Asociaţia gestioneaza Casa Asociaţiilor şi Fundaţiilor CAFF – Făgăraş a carei misiune este aceea de a sprijini procesele democratice din România, de a întăriri capacitatea organizaţională a asociaţiilor obşteşti, de a promova imaginea sectorului asociativ, de a facilita relaţiile de colaborare inter şi intrasectoriale, de a încuraja iniţiativa civică prin oferirea de servicii calitative de informare, instruire şi consultanţă.

Beneficiarii Casei Asociaţiilor şi Fundaţiilor sunt organizaţiile neguvernamentale, administraţiile publice locale, comunităţile locale, persoanele active din municipiul Făgăraş si localităţile din jur.

Care este proiectul pe care l-ați demarat recent?

În luna august a acestui an, în calitate de coordonatori am demarat proiectul Grundtvig LP “Educational Network for Psychogeriatrics” (2012–2014) care vizează reintegrarea în societate a vârstnicilor marginalizați prin intermediul unei abordari intergenerationale complexe a sanatatii cognitive si a promovarii imbatranirii active.

Asociaţia sprijina activitatea Asociatiei Internationale BELL desfășurată în cadrul laboratorului de cercetare și formare BELL Fagaras care propune un pachet formativ destinat educatorilor, psihologilor si operatorilor scolari bazat pe aplicarea metodei Montessori si a metodei etologice.

Ce alte proiecte în care este implicată organizația Dvs. ați putea menționa?

Asociaţia coordoneaza activitatile desfasurate de partenerii romani din proiectele:

- KAFE - Knowledge Across Fair Experience – Grundtvig LP (2011-2013). Scopul KAFE este de a îmbunătăţi comunicarea între oameni din diferite ţări din Europa, precum şi de a creaşte gradul de conştientizare asupra patrimoniului cultural propriu.

- PAPILLON  - Partecipation through Art in a Peaceful Integration of Individuals with Limited Life Opportunity in a Network – Grundtvig LP (2012–2014). Scopul său e  să favorizeze transformarea dificultăților cu caracter personal într-o resursă socială. Integrarea adultilor cu probleme sociale și personale, precum și a persoanelor cu handicap în societate, va fi realizată prin instrumente expresive, cum ar fi teatrul, muzica, dansul și mâncarea.

- TATI  - Training per adulti Trainer dell’Infanzia – Grundtvig LP (2012-2014), scopul proiectului este de a identifica un set de cursuri de formare eficiente pentru educatorii aflati in dificultate.

 

Aveți și alte colaborări?

Alte colaborări avem prin intermediul membrilor asociatiei. Este vorba despre proiectul TRAME – TESSERE RICAMARE ANZIANI MEDIATORI DI ESPERIENZE – Grundtvig MP (2008–2010). Scopul proiectului fost acela de a crea un raport de cunoaştere reciprocă între cetăţenii europeni, italieni, spanioli şi români inclusiv de etnie ROM - punȃnd în valoare identitatea acestora şi creȃnd o legatură operaţională prin schimbul de cunoştinţe, aptitudini şi modalităţi de operare.

 

Vă mulțumesc mult pentru timpul și răspunsurile acordate!


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet