La Galați a avut loc o nouă ședință de consolidare a mecanismelor de funcționare a clusterului turistic Cahul-Reni-GalațiLa Galați a avut loc o nouă ședință de consolidare a mecanismelor de funcționare a clusterului turistic Cahul-Reni-Galați

Vineri, 19 mai, în orașul Galați, România, a avut loc o nouă ședință de consolidare a mecanismelor de funcționare a clusterului turistic Cahul-Reni-Galați, crearea căruia are ca scop promovarea și dezvoltarea turismului verde în regiunea dunăreană a bazinului Marii Negre. În cadrul ședinței, au fost desemnate trei persoane, reprezentante ale celor trei regiuni, responsabile de buna funcționare a clusterului, care va fi o asociație, cu organ de conducere, statut și va include furnizorii de servicii turistice din Cahul, Galați și Reni și nu numai.

Clusterul este creat în cadrul proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre” (raionul Cahul, Republica Moldova; județul Galați, România și Comunitatea teritorială Reni, Ucraina), BSB 817. Pana la moment, în cadrul celor trei ședințe de la CahulReni și Galați, s-a discutat despre faptul cum ar trebui să funcționeze clusterul și totodată au fost examinate eventualele mecanisme care ar trebui implementate pentru ca clusterul turistic transfrontalier Cahul-Reni-Galați să poată fi înregistrat ca entitate juridică în Republica Moldova, România și Ucraina și să-și crească potențialul necesar pentru ca să funcționeze eficient.

În cadrul unui Forum transfrontalier, care va avea loc la 2 iunie, 2023, la Cahul, se vor examina: modalitățile de înregistrare juridică a clusterului turistic transfrontalier Cahul-Galați-Reni, memorandumul de cooperare între viitoarele entități juridice ale clusterului din cele trei țări și acordul de cooperare cu actorii externi.

La activitatea de la Galați au participat experții proiectului, reprezentanți ai administrației publice locale și prestatori de servicii turistice din cele trei regiuni. Participanții au fost informați despre dezvoltarea clusterului ca un prim pas în crearea pieții comune unice a serviciilor; despre mecanismele practice privind implementarea programului comun de dezvoltare a clusterului turistic Cahul-Reni-Galați din perspectiva valorificării potențialului turistic transfrontalier și din perspectiva dezvoltării infrastructurii turistice transfrontaliere.

Afanasie Prepeliță, expert în marketing turistic al proiectului, a spus că potențialul turistic al unui teritoriu reprezintă ansamblul elementelor naturale, economice si cultural–istorice, care se constituie ca atracții turistice și care se pretează unei amenajări pentru vizitarea și primirea turiștilor. În opinia sa, turismul transfrontalier este un tip de activitate turistică, care se bazează pe dezvoltarea infrastructurii turistice și organizarea de trasee turistice în teritoriul transfrontalier, precum și în imediata apropiere. „Potențialul natural al regiunii poate fi valorificat prin turism verde, ecoturism, turism rural, turismul de recreere, turism acvatic, turism de aventură, turism sportiv, turism cultural”, a declarat expertul.

Lucia Căpățînă, expertul în turism al proiectului, a menționat că dezvoltarea clusterului urmărește stimularea îmbunătăţirii infrastructurii turistice transfrontaliere și a infrastructurii tehnico-edilitare. Infrastructura turistică transfrontalieră ar fi despre construcţiile necesare unei zone turistice pentru primirea şi deservirea turiştilor, precum: structuri de cazare; de alimentaţie; de agrement şi de tratament; de prestare a serviciilor de transport; de organizare a congreselor şi conferinţelor; cu destinaţie sportivă; birouri de informare turistică; centre de confecţionare/comercializare a articolelor de artizanat; parcări etc. Iar infrastructura tehnico-edilitară ar fi despre sisteme de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice, cum ar fi: rețele subterane și supraterane de alimentare cu apă; de canalizare; de termoficare; de alimentare cu energie electrică etc.

„Infrastructura verde este de cele mai multe ori o investiție bună pentru natură, economie și piața de muncă. Societatea modernă are nevoie de soluții care presupun lucrul cu natura, nu împotriva ei, atunci când acestea sunt relevante din punct de vedere economic și de mediu”, a declarat Lucia Căpățînă.

Veaceslav Ioniță, expertul proiectului în dezvoltarea afacerilor, a vorbit despre dezvoltarea clusterului turistic Cahul-Reni-Galați ca un prim pas în crearea pieții comune unice a serviciilor. În opinia sa, procesul de concentrare, atât pe orizontală cât şi pe verticală, a clusterelor, duce la obţinerea unor avantaje competitive importante, cum ar fi: logistica, promovarea destinației turistice, crearea de mărci noi etc. De asemenea, a declarat că sinergia și cooperarea în cadrul clusterului poate permite implementarea celor mai inovative instrumente, cum ar fi: introducerea de noi produse și/sau servicii; introducerea noilor metode de activitate; deschiderea de noi piețe atât la nivelul regiunii, cât și în afara ei; utilizarea noilor surse și forme de aprovizionare; obținerea condițiilor și prețurilor preferențiale la produse și servicii pentru membrii clusterului; dar și restructurarea industriei prin aplicarea modelelor de competitivitate.

Crearea clusterului are ca scop consolidarea capacităților furnizorilor de servicii turistice, a autorităților locale și regionale din Cahul, Reni, Galați, dar și dezvoltarea turismului transfrontalier și verde, prin promovarea cooperării și a schimbului de bune practici. Durabilitatea clusterului va fi asigurată și prin intermediul site-ului danube-ecotravel.com, care deja este creat în vederea promovării turismului verde în regiunea transfrontalieră.

Clusterul, în cadrul activității sale, va promova potenţialul turistic al regiunii, inclusiv turismul verde; va organiza evenimente de promovare a furnizorilor de servicii turistice care sunt parte a clusterului; va elabora  materiale promoționale și va dezvolta rute turistice suplimentare în regiunea dunăreană a bazinului Mării Negre. Totodată, va contribui la promovarea cooperării cu clusterele turistice din alte regiuni și țări, la atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea turismului transfrontalier, la creșterea schimbului de informații și bune practici între membrii săi, la extinderea geografică a clusterului prin atragerea de noi membri, la organizarea de traininguri pentru îmbunătățirea abilităților furnizorilor de servicii turistice, dar și la dezvoltarea politicilor regionale privind dezvoltarea turismului transfrontalier și verde.

În cadrul proiectului, a fost realizat un ghid pentru prestatorii de servicii turistice privind dezvoltarea afacerilor în domeniul turismului verde. A fost creată o hartă cu trei rute turistice transfrontaliere, dar și o broșură informativă pentru turiști. Urmează să fie elaborat un program comun pentru dezvoltarea turismului transfrontalier în regiune. Au fost organizate șase instruiri și două vizite de studiu în scopul consolidării capacităților furnizorilor de servicii turistice. A fost organizat un festival la Cahul și urmează unul la Galați, privind promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale. De asemenea, au fost realizate 22 de podcast-uri privind turismul verde în regiune. A fost elaborat și un studiu privind buna vecinătate de-a lungul sectorului dunărean, dar și creat site-ul proiectului. Va fi realizat un film despre potențialul turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre.

Proiectul transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina și județul Galați, România)”, BSB-817, este implementat de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Moldova), Comitetul Executiv al Consiliului Local al or. Reni (Ucraina) și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România). Proiectul este parte a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 și este cofinanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina. Acest comunicat de presă a fost produs cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

------------------------------

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Urmărește-ne pe Facebook - https://www.facebook.com/IDISViitorul ;
Abonează-te la canalul nostru de Telegram - https://t.me/idis93 ;
Vizionează-ne pe canalul nostru de Youtube - //www.youtube.com/@idisviitorul8539 style=text-decoration: underline; color: #0d4da1;>https://www.youtube.com/@idisviitorul8539 .