Conferința dedicată beneficiilor colaborării naționale în contextul educării deprinderilor de viață în rândul tinerilor NEET 

AcordRegulament EduCare page 0005În data de 29 noiembrie 2022, A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE a desfășurat conferința de prezentare a serviciului inclusiv: EduCare pentru deprinderi de viață, inițiativa realizată în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”,  implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, bibliotecilor precum și organizațiilor de tineret din regiunile Nord, Sud și Centru a Republicii Moldova și a oferit un spațiu de interacțiune și schimb de experiență privind implementarea serviciului inclusiv: Educare pentru deprinderi de viață la nivel de localitate.

În mesajul de salut, dna Teodora Panuș, președintă, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a mulțumit organizatorilor și partenerilor proiectului, menționând despre rolul conferinței în sensibilizarea publicului și sporirea oportunităților mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă. “Important de menționat că, un aspect semnificativ al proiectului constă în incluziunea tinerilor din categoria NEET în activități de educare a deprinderilor de viață precum și dezvoltarea unui serviciu care permite creșterea gradului de interes a tinerilor din localitățile țării față de educație, formare și cariera profesională.”

Prezentă la eveniment, dna Luminița Suveică, dr.în șt.med., conf.univ., membră Asociația pentru dezvoltare și asistență socială „ASTRA” a felicitat toți beneficiarii proiectului și a menționat faptul că, proiectul EduCare este un pilon important pentru prevenirea și combaterea fenomenului NEET la nivel național. “Acest proiect permite creșterea nivelului de informare a tinerilor pe subiecte necesare legate de sănătate, deprinderi de viață, voluntariat și angajarea în câmpul muncii, dezvoltând un simț al responsabilității individuale și comunitare în raport cu progresul socio-economic al țării.”

Într-o atmosferă de sărbătoare, s-a alăturat și dnul Sergiu Chirilov, fost internațional, director Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 1 care a menționat: “Proiectul Serviciul inclusiv: EduCare pentru deprinderi de viață este un instrument viu, care funcționează și generează schimbări la nivel local. Astfel, pentru a susține dezvoltarea durabilă a acestui mecanism și a-l alinia la tendințele noi din domeniul educației, Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr.1 este deschisă pentru implementarea serviciului inclusiv: Educare pentru deprinderi de viață în contextul incluziunii tinerilor NEET în educarea deprinderilor de viață sănătoasă prin fotbal. Cred că acest eveniment a oferit o platformă utilă pentru a împărtăși experiențele și a prelua unele idei noi de la partenerii proiectului în scopul prevenirii și combaterii fenomenului NEET la nivel național.”

Totodată, dna Olga Cernelev, președinta A.O.PRINCIPII SĂNĂTOASE a mulțumit tuturor partenerilor proiectului care au contribuit simțitor la promovarea Serviciului inclusiv:  EduCare pentru deprinderi de viață la nivel național: Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul de Informare și resurse PRO BONO, Consiliul Municipal al Tineretului, Tinerii pentru pace, Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor, Agenția Națională de ocupare a forței de muncă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemitanu din RM, Liceul teoretic Republican Aristotel, Timișo platformele CIVIC și Youth md, postul de televiziune Moldova1, Radio Moldova Tineret.

 

IMG 522ab03ecf5b71b49930ea753d5cb5de V

--------------------

Acest material este elaborat în cadrul proiectului “EduCare pentru deprinderi de viață” realizat de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.