Fundația Soros Moldova organizează o discuție publică cu privire la concluziile și recomandările Raportului de evaluare a necesităților Agenției de Recuperare a Bunurilor InfracționaleFundația a început să coopereze cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) începând cu anul 2021. În cadrul acestei colaborări, Fundația a oferit, inclusiv, asistență tehnică pentru evaluarea necesităților ARBI în cadrul sistemului de recuperare a bunurilor infracționale.

Autorii Raportului ARBI, Pedro Gomes Pereira și Cristina Ciubotaru, vor prezenta recomandările pentru îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale. În cadrul acestui eveniment urmează să discutăm dacă soluțiile propuse sunt relevante și care sunt opțiunile alternative pentru fortificarea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale.

La discuție vor participa: Iulian Rusu, Directorul Centrului Național Anticorupție, Serghei Carapunarlî, Șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale; reprezentanți ai altor instituții de stat, ai societății civile și ai partenerilor de dezvoltare, experți naționali și internaționali în domeniul politicilor anticorupție și recuperării bunurilor infracționale.

Evenimentul va avea loc pe 1 decembrie 2022, la 14.00 și va fi transmis live pe Privesc.eu și pagina de Facebook a Fundației Soros Moldova. 

Discuție publică cu privire la concluziile și recomandările Raportului de evaluare a necesităților Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale | Fundația Soros Moldova 

 


telegram