Sectorul de tineret în Moldova: provocări, priorități, planuriArticol adaugat de: Institutul pentru Inițiaitive Rurale (IRI)

La 31 mai 2021, Insitutul pentru Inițiative Rurale (iRi) în parteneriat cu GLCAP, SUA a organizat o discuție la nivel de experți cu reprezentanți a 15 ONG-ri de tineret, lideri ai grupurilor de inițiativă din 30 comunități rurale și o serie de experți în domeniul tineret. Scopul evenimentului a fost discutarea „între practicieni” a situației la zi în domeniul tineret la nivel local și prezentarea unor idei de soluții la cele mai stringente provocări.

Discuția a avut loc pe plaforma zoom și a reunit peste 44 de persoane din Republica Moldova și SUA.

„Subiectul împuternicirii tinerilor este pe ordinea de zi a organizației noastre. Ne propunem să contribuim cu ce putem la procesul de schimbare la nivel de comunitate, împreună cu cei care produc schimbarea în comunitate – tinerii care sunt și trebuie să fie agenți ai schimbării… Ne dorim mult o schimbare”. – Tatiana Coșuleanu, director executiv, Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi).

Evenimentul a început cu o prezentare a celor mai prioritare subiecte din sectorul tineret la nivel național. Reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, Marcel Marin a prezentat participanților oportunitățile pe care le oferă MECC în acest domeniu subliniind o serie de provocări și obstacole la nivel de implementare:

„MECC elaborează și implementează politici de tineret, însă nimic nu este posibil desinestătător… De aceea am creat programe de cooperare cu organizațiile societății civile pentru a ajunge cât mai aproape de comunitățile rurale”. – Marcel Marin, șef Direcția Tineret, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

Dialogul virtual a urmat cu o analiză a celor mai critice aspecte, necesități și soluții urgente în sectorul tineret care ar avansa nivelul participării tinerilor la nivel local și național și implicarea mai activă a autorităților locale în dezvoltarea și crearea oportunităților pentru tinerii din RM.

„O prioritate foarte importantă este dezvoltarea unei cetățenii active în rândul tinerilor, dezvoltarea capacităților organizațiilor și structurilor asociate în sectorul tineret, stimularea participării tinerilor în procese decizionale și crearea parteneriatelor la nivel local”, a menționat Nicolae Mocanu, președinte AO Perspectiva, or. Cahul,

după ce a punctat despre necesitatea re-gândirii unor aspecte ce țin de implementarea politicilor naționale de tineret la nivel local unde responsabilitatea revine autorităților local de nivel I și II care au demonstrat un interes scăzut față de sectorul de tineret.

Nicolae a atras atenția asupra unor deficiențe ce țin de activitatea Centrelor de Tineret raionale pe care le-a numit „nefuncționale”, asupra necesității stringente de a investi în amenajarea spațiilor prietenoase tinerilor făcând totodată și un apel către MECC pentru a facilita procesul de reactualizare a listei cheltuielilor neeligibile pentru proiectele de tineret.

Nicolae a oferit o serie de recomandări printre care și necesitatea de a susține dezvoltarea instituțională a ONG-lor de tineret, facilitarea vizitelor de studiu/schimb de experiență între ONG-ri de tineret, dar și demararea programelor naționale pentru susținerea tinerilor ce doresc să inițieze o afacere.

Pe parcursul acestei activități, participanții la discuție au avut ocazia să asculte mai multe idei de activități, dar și idei de propuneri de politică de tineret ce poate contribui la îmbunătățirea situației tinerilor din Republica Moldova.

Spre final, experții din Statele Unite, Deb Martin și Lance Willard, au povestit din experiența lor de lucru cu tinerii, au prezentat metode practice și funcționale de abordare a problemelor tinerilor din comunitățile rurale din SUA ce nu necesită investiții majore.

„Tinerii au multe idei de dezvoltare a comunității. Tot ce trebuie este să comunici și să îi asculți cât mai des. Succesul nostru este că noi întrebăm tinerii ce doresc să facă pentru comunitatea lor sau cum doresc să se implice în beneficiul ei”. – Dr. Lance Williard, manager de localitate, Columbiana, Ohio, SUA.

„Autoritățile locale trebuie să aibă dorința de a face un pas spre învățare. E nevoie de a risca un pic pentru a avea succes. Autoritățile care sunt deschise pentru a testa ceva nou, reușesc să aducă schimbări în comunitate. Cel mai important este să fii deschis ideilor noi”. – Deb Martin, expert dezvoltare comunitară, GLCAP, Ohio, SUA.

Programul „Împuternicirea tinerilor din mediul rural (YEP)” este implementat de către Institutul pentru Inițiative Rurale în Moldova (iRi) în parteneriat cu Great Lakes Community Action Partnership (GLCAP), Ohio, SUA cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.

telegram