USMF „Nicolae Testemițanu” inițiază implementarea proiectului de Grant finanțat de Fundația Soros Moldova „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național”

logo

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, începând cu luna decembrie 2020, implementează proiectul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național” cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova.
Deși disciplina “Medicina paliativă” a fost inclusă în curricula USMF „Nicolae Testemițanu” începând cu anul de studii 2016-2017, în urma realizării proiectului „Fortificarea resurselor umane în domeniul Îngrijirii Paliative în Republica Moldova”, finanțat de Fundația Soros Moldova, în continuare este necesară atenție sporită domeniului îngrijirilor paliative.
Prin proiectul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național”, USMF „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu ASRM și A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE își propune să contribuie la dezvoltarea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative pentru asigurarea integrată a acestor servicii persoanelor suferinde de boli cronice progresive sau incurabile în Republica Moldova precum și instruirea cadrelor medicale la cele mai înalte standarde. Acest deziderat este posibil a fi realizat prin eforturi comune care ar permite perfecționarea tehnologiilor paliative, formarea centrului științific și practic precum și a deprinderilor necesare în domeniu.

În aceste condiții, Universitatea își propune următoarele:
(1) organizarea și desfășurarea campaniei de sensibilizare, informare și advocacy privind importanța și necesitatea creării Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative în rândul tuturor actorilor din societate;
(2) lansarea campaniei de colectare de fonduri în scopul dezvoltării Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative cu promovarea donațiilor individuale și organizarea evenimentelor de atragere a publicului larg în campanie;
(3) promovarea imaginii de prestigiu a Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative pentru Republica Moldova prin dezvoltarea unui sistem durabil de prestare de servicii de paliație în combinare cu formarea abilităților și a competențelor practice legate de paliație.


Perioada de implementare a proiectului: 16.12.2020 – 31.12.2022


Mai multe detalii cu privire la proiectul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național” implementat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova pot fi găsite: https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/ingrijiri-paliative-sustenabile-si-reziliente-la-nivel-national-0

______________________________________________________________

Acest material apare în cadrul proiectului „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național” implementat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Informațiile prezentate nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros Moldova.