UE // IDIS „Viitorul” a consolidat capacitățile societății civile din Călărași referitor la scrierea proiectelorInstitutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a consolidat capacitățile reprezentanților societății civile din raionul Călărași privind scrierea și implementarea proiectelor, inclusiv a celor ce țin de domeniul eficienței energetice. Pe 26 și 27 noiembrie, ONG-iști, cadre didactice, activiști civici și un grup de liceeni, au fost instruiți în acest sens de către Ana Znaceni, specialistă în elaborarea de proiecte și granturi la IDIS „Viitorul”. Seminarul este desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”, implementat în perioada august 2020 – august 2021.

Subiectul scrierii unui proiect este unul destul de amplu. Exercițiul practic pe care l-am avut în cadrul seminarului mi-a consolidat capacitățile la etapa de scriere a proiectului, dar și de verificare a fiecărei etape din procesul de scriere a unui proiect. A fost binevenită prezentarea listei potențialilor finanțatori, care oferă suport financiar în implementarea proiectelor locale și regionale”, a spus Cristina Smolenschi, din cadrul Primăriei Călărași.

Subiectul abordat la seminar este de mare importanță pentru noi. Participanții au manifestat un interes sporit, s-au implicat activ în realizarea sarcinilor propuse, unii formându-și, alții consolidându-și, capacitățile de scriere a unui proiect. Acestea au fost activități foarte utile. Mulțumim organizatorilor pentru experiența împărtășită, care, suntem siguri, că ne va fi de folos”, a menționat Lilia Prunici, profesor la L.T. „Mihail Sadoveanu” din orașul Călărași.

Seminarul a fost o oportunitate de consolidare a cunoștințelor care vizează scrierea proiectelor. Așa cum astăzi este dificil de soluționat anumite probleme, atât din punct de vedere financiar, cât și după gradul de implicare al cetățenilor, proiectele sunt o șansă de a reuși, sunt un mijloc sigur de realizare a unei idei”, a spus Diana Jumbei, consultant în cadrul Incubatorului de Afaceri, Călărași.

Scrierea unei propuneri de proiect este un primul pas important în vederea accesării programelor de finanțare. În Republica Moldova, datorită suportului financiar oferit de către Uniunea Europeană, și nu numai, au fost implementate proiecte ce țin de abilitarea cetățenilor, buna guvernare, dar și proiecte de infrastructură. Elaborarea unei propuneri de proiect necesită timp, dar și anumite competențe necesare pentru ca aceasta să corespundă rigorilor donatorului. Prin acest seminar, ne-am propus să dezvoltăm capacitățile cetățenilor din raionul Călărași de a pune în practica metodologiile de aplicare și gestionare a proiectelor, inclusiv proiecte ce țin de domeniul eficienței energetice, astfel că la finalul instruirii, participanții să capete abilitățile necesare de a urma toate etapele, de la idee la proiect”, a spus Ana Znaceni, expertul seminarului.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.