Grad sporit de accesibilitate în sectoarele de poliție modernizate cu suportul Uniunii EuropeneAlianța INFONET implementează proiectul „Analiza accesibilității fizice și informaționale a sectoarelor de poliție din perspectiva comunității persoanelor cu dizabilități”. Scopul proiectului este să contribuie la evaluarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 din perspectiva accesibilității fizice a sectoarelor de poliție și a accesibilității informaționale pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități.

Reforma Poliției, prin reorganizarea inspectoratelor teritoriale de poliție, pentru a oferi un răspuns mai rapid la chemările cetățenilor, a creat 173 sectoare de poliție (în continuare SP), fiecare cu 4-6 echipe de intervenții. În perioada 2018-2020, cu suportul Uniunii Europene au fost modernizate 27 de sectoare de poliție. Alte 7 sectoare urmează a fi date în exploatare până la finele acestui an.

În perioada august – octombrie 2020 Alianța INFONET și partenerii proiectului au fost realizat auditul condițiilor de accesibilitate a 60 sectoare de poliție, ceea ce constituie un eșantion de 34,68%. Sectoarele au fost selectate în mod aleatoriu din mediul rural și urban, fiind acoperite toate raioanele din republică, inclusiv UTAG, municipiile Bălți și Chișinău.

Sectoarele au fost evaluate prin prisma următoarelor aspecte:

 • Accesul până la clădire;
 • Intrarea în clădire (trepte, rampă de acces, inclusiv bare de suport);
 • Ușa de la intrare și ușile din interior;
 • Coridoarele și spațiul din interior;
 • Sala în care se prestează serviciul;
 • Grupul sanitar;
 • Parcarea special amenajată.

În rezultatul evaluării fiecare edificiu a primit unul din calificativele: accesibil, parțial accesibil, inaccesibil. Prin calificativele respective se înțeleg următoarele:

 • Accesibil – o instituție este accesibilă atunci când persoanele cu dizabilități (în mod special, cele cu dizabilități locomotorii sau/și persoanele ce fac parte din grupul de mobilitate redusă) pot să ajungă independent, fără dificultăți în interiorul instituției și pot să beneficieze de toată gama de servicii.
 • Parțial accesibil – o instituție este parțial accesibilă pentru persoanele cu dizabilități atunci când acestea fiind însoțite de un asistent, pot să ajungă în interiorul instituției și să beneficieze de anumite servicii. Asistentul ar putea să ajute persoana cu dizabilitate să treacă anumite obstacole minuscule, cum ar fi borduri, urcare / coborâre rampă puțin mai abruptă, trecerea pragurilor la ușă, dacă instituția are mai multe nivele și nu are lift, dar cel puțin este acces liber până la primul nivel.
 • Inaccesibil – o instituție este inaccesibilă pentru persoanele cu dizabilități atunci când aceste persoane, nici singure și nici cu ajutorul asistentului, nu pot ajunge în interiorul instituției. Aici se are în vedere multe trepte pe teritoriu sau la intrarea în instituție, lipsa rampei de acces ori instalarea șinelor metalice, uși înguste, trepte în interior la primul nivel sau trepte în subsol, lipsa WC-ului adaptat sau măcar accesibil (acces liber până la vasul de WC).

Acces Politie nr.4 fotoDin totalul celor 60 clădiri evaluate în acest studiu, 1 sector de poliție a primit calificativul  „accesibil” (1,67%), 33 – „parțial accesibil” (55%), 24 – „inaccesibile” (40%) și 2 sunt la etapa de construcție / reparație (3,33%).

Situația se schimbă radical atunci când extragem din cercetare doar datele referitoare la sectoarele de poliție care au fost modernizate cu suportul Uniunii Europene. Astfel, au fost evaluate 22 din 27 SP din cele deschise oficial până la data de 26.11.2020 și 3 din cele 7 care urmează să fie deschise până la finele acestui an. Toate cele 25 SP auditate au primit calificativul „parțial accesibil” (!).

A fost acordat acest calificativ și nu cel de „accesibil” deoarece:

 1. Nu au fost respectate unele condiții de accesibilitate cu referire la drumurile de acces către clădiri și parcările din preajmă (acestea fiind în responsabilitatea autorităților publice locale (doar cca 20 din cele 173 SP sunt în proprietatea Inspectoratului General al Poliției)),
 2. În unele SP sunt semnalate bariere mici (prezența treptelor și pragurilor în interior) sau lipsește grupul sanitar în interiorul clădirii) etc.,
 3. Nerespectarea standardelor și normativelor în construcție de către agenții economici care au realizat lucrările de modernizare (unghi de înclinație mare al rampei, bare de suport neconforme, uși înguste în interior sau spații mici în grupurile sanitare etc.).

Cu un efort suplimentar și resurse nesemnificative, multe nereguli semnalate ar putea și înlăturate și SP ar putea deveni total „accesibile” pentru diferite categorii de persoane cu necesități speciale.

Schimbările calitative trebuie încurajate și apreciate corect în contextul actual din republică. Renovarea / reconstrucția SP cu suportul Uniunii Europene poate servi drept un model de practică pozitivă din perspectiva creării condițiilor de accesibilitate a clădirilor de menire publică din Republica Moldova. Mai ales că rezultatele evaluărilor din ultimii 3 ani a circa 1000 de clădiri publice atestă condiții discriminatorii pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități (circa 1% sunt accesibile, 28-29% – parțial accesibile și peste 70%, cu regret, sunt inaccesibile). Aceasta e important deoarece accesibilitatea este o precondiție pentru realizarea drepturilor persoanelor cu necesități speciale. Iar tratarea de la egal la egal și respectarea drepturilor omului nu sunt subiecte de negocieri (!), ci condiții incontestabile pentru edificarea unei societăți incluzive și democratice.

Rezultatele detaliate ale studiului pot fi consultate la următoarea adresa: https://bit.ly/3o1zcP8.

Proiectul „Analiza accesibilității fizice și informaționale a sectoarelor de poliție din perspectiva comunității persoanelor cu dizabilități” este implementat de către Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Clinica Juridică Universitară din Bălți, RADIOVISION și Centrul Național de Informare și Reabilitarea a Asociației Nevăzătorilor din Moldova.

Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com

Acest proiect este implementat cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Opiniile exprimate sunt responsabilitatea exclusivă a organizatorilor și participanților și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene.