A apărut Ghidul Alegătorului (01.11.2020) în formate user friendlyGhidul Alegatorului Braille LMG audioProiectul „Demers spre o societate echitabilă prin alegeri incluzive” anunță publicarea și difuzarea „Ghidului Alegătorului pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020” în formate accesibile și ușor de înțeles pentru persoanele cu dizabilități senzoriale. Publicațiile au fost elaborate în baza ghidul oficial elaborat și difuzat de CEC.

Traducerea ghidului în limbajul mimico-gestual, cu subtitrare în română și rusă, a fost realizată de Asociația Surzilor din Republica Moldova și poate fi vizualizată la adresa  https://youtu.be/jXTuVryUdz8.. Difuzarea este realizată, inclusiv pe canalele de comunicare dedicate ale comunității persoanelor cu dizabilități de auz din Republica Moldova.

Publicarea ghidului în sistemul Braille a fost realizată la singura tipografie de acest gen din Republica Moldova, care este gestionată de Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova.

Sonorizarea ghidului (https://youtu.be/B5L9NbIa_aM) a fost realizată de către Mariana Tîbulac-Ciobanu, înregistrarea fiind în incinta studioului Radiovision – post de radio al comunității persoanelor cu dizabilități de vedere. Fișierul audio a fost inscripționat pe un CD și, împreună cu publicația în Braille, au fost expediate pe adresele tuturor organizațiilor teritoriale ale Asociației Nevăzătorilor din Moldova.

Din perspectiva participării la viața politică, publică și culturală a persoanelor cu dizabilități senzoriale, aceste publicații se înscriu în mod organic în prevederile Obiectivul 5. Sporirea participării persoanelor cu dizabilități la viața politică, publică și culturală din Programul Național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (PNISPD) pentru anii 2017-2022: publicarea informației (format video, audio, tipar) cu privire la alegeri și concurenții electorali în format accesibil și ușor de înțeles pentru persoanele cu dizabilități senzoriale (auz, văz) și intelectuale (aliniat 2).

Societatea civilă și, în mod special, persoanele cu necesități speciale au apreciat în mod constant astfel de inițiative, materialele în format accesibil și ușor de înțeles fiind, nu doar o sursă de informare în perioada electorală, dar și un model de realizare a accesului la informații, opera de cultură și artă, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Deși au trecut 3 ani de la aprobarea PNISPD (HG nr.723 din 8 septembrie 2017) și 10 ani de la ratificarea de către Republica Moldova a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități constatăm, cu regret, că partidele politice, concurenții electorali nu au avut acest subiect în vizor, neglijând astfel necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități. Îi îndemnăm și pe această cale să manifeste mai multă înțelegere și respect; să renunțe la stereotipuri și prejudecăți, la percepțiile bazate pe modele de milă, caritate, de abordare medicală și socială față de persoanele cu dizabilități, și să promoveze, pe interior, dar și în societate modelul bazat pe acces egal și drepturile omului. Aceasta este extrem de important deoarece, conform datelor Biroului Național de Statistică (02.12.2019) în Republica Moldova trăiesc 176,1 mii de persoane cu dizabilități (6,6% din populația totală a republicii), din care 165,5 mii (!) sunt alegători.

Aceste publicații au apărut în cadrul proiectului „Demers spre o societate echitabilă prin alegeri incluzive”, implementat de Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Asociația Surzilor din Republica Moldova, Clinica Juridică Universitară din Bălți, Grupul de Inițiativă Caușeni AID, Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, Postul de radio RADIOVISION, Asociația persoanelor de vîrstă înaintată „Inspirație”.

Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com

Acest proiect a fost finanţat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA.

Opiniile, constatările şi concluziile din cadrul evenimentelor aparțin autorului / autorilor şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.