Buletin Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democrație!” nr. 1 (22) / 2020Articol adaugat de: Victor Koroli

A apărut nr. 1 (22) / 2020 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!”

Din sumarul acestei ediţiei:

Nr1 22 2020

  • Optăm pentru o societate echitabilă prin alegeri incluzive – o prezentare a proiectul „Demers pentru o societate echitabilă prin alegeri incluzive”, care-și propune drept scop șă contribuie la creșterea gradului de informare și cultură politică, promovarea unei implicări pro-active și sporirea incluziunii electorale a persoanelor cu dizabilități.
  • 3.000 de măști de protecție cu ecran donate persoanelor cu deficiențe de auz – acest tip de măști poate fi o modalitate perfectă pentru persoanele cu dizabilități de auz, nu doar pentru comunicare, dar și în realizarea dreptului la alegeri incluzive.
  • „Dizabilitatea și Covid-19” – suport informațional pentru persoanele cu dizabilități în perioada pandemiei.
  • Interviu cu Igor Hîncu, fondatorul companiei EduJoc: „Noi am avut grijă ca această criză umanitară să nu devină o criză de umanitate” – Perioada pandemiei a fost o provocare, dar și un nou nivel pentru antreprenoriatul social. Vrem să avem un impact social și mai mare, ca să mobilizăm și să inspirăm și alte persoane.
  • Ce înseamnă accesibilitate pentru toți? – Accesibilitatea întrunește un set de măsuri ce permit persoanelor cu dizabilități și celor cu mobilitate redusă să beneficieze de condiții egale de acces la infrastructură și să se implice activ în diverse aspecte ale vieții sociale.
  • Cum arată o secție de votare accesibilă? – Un material video foarte relevant care prezintă elementele accesibilității până la clădire, în fața ei și în incinta instituției, în conformitate cu normativele de construcție în vigoare – https://www.youtu.be/fLxKMnUVbOk

Acestea, dar şi alte articole, pot fi citite în această ediţie a buletinului -https://www.slideshare.net/Koroli/buletin-informativnr1222020.

Buletinul Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!” este o publicaţie care apare începînd din anul 2015 şi care îşi propune să devină o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu dizabilități și oferă tuturor celor interesaţi o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale și a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. Buletinul informativ îşi propune să faciliteze procesul de comunicare cu autorităţile şi societatea civilă pentru a spori gradul de accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața comunitară.

Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com

Această publicație a fost finanțată de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările şi concluziile din publicație aparțin autorului şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.

telegram