A.O. Amici dei Bambini Moldova lansează campania de informare ”Tați conștienți și responsabili pentru o generație non-violentă”

A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini cu suportul Fundației Est-Europene din sursele OAK Foundation lansează campania ”Tați conștienți și responsabili pentru o generație non-violentă” pentru a aduce în vizorul societății importanța implicării taților în viața de familie, promovând o comunicare și o educație non-violentă.

Obiectivele campaniei constau în creșterea gradului de conștientizare a publicului larg cu privire la importanța implicării taților în viața de familie pentru promovarea unei comunicări și educații non-violente precum și contribuirea la schimbarea atitudinii și a comportamentului pentru adoptarea noilor practici și norme de partajare a sarcinilor casnice și de îngrijire a copiilor, inclusiv în procesul de adopție.

Campania, cu o durată de 10 zile, se va desfășura în perioada 15-24 septembrie 2020 și va include diseminarea mai multor materiale cu mesaje motivaționale de promovare a implicării taților în viața de familie și a metodelor de educație și disciplinare non-violentă, inclusiv în familia adoptivă.

Este un mit că mamele sunt cele care trebuie să se ocupe, în exclusivitate, de educația copiilor. Copiii au nevoie de prezența ambilor părinți, mai ales atunci când vorbim despre copiii care merg în adopție, aceștia venind din medii defavorizate, deseori caracterizate de lipsă de dragoste și afecțiune, cu episoade de violență și agresivitate. În aceste situații, tatăl adoptiv are sarcina deloc ușoară de a-i schimba copilului adoptat percepția despre adevăratul rol al bărbatului în familie, oferind un model de tată grijuliu și soț iubitor.

La fel este un mit că tații sunt mai importanți în creșterea și educația băiețeilor iar mama în cea a fetițelor. Ambii părinți sunt importanți și fiecare din ei își au propriul rol în devenirea viitorului bărbat sau femeie.

Campania va fi promovată atât în mediul ONLINE cât și TV, prin difuzarea, la trei canale televizate cu acoperire națională, a unui spot video cu mesajul: „ȘI PRIN ADOPȚIE POȚI DEVENI TATĂ! Dăruiește grijă, atenție și dragoste și vei fi cel mai bun tată din lume pentru copilul tău".  https://www.youtube.com/watch?v=BIs2Gni3jiI 

Conform datelor publicate de MSMPS în raportul CER pentru anul 2019, către sfârșitul anului trecut, în Registrul Național al Adopțiilor erau înregistrați 346 adoptatori (308 naționali și 38 internaționali) iar copiii adoptați în același an de referință sunt doar 87 (79 de către cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în țară, 1 de către cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate și 7 copii adoptați de către cetățeni străini).

Din cei 3483 copii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească, 143 copii aveau, în decembrie 2019, vârsta cuprinsă între 0-2 ani, 597 din ei – 3-6 ani, iar marea majoritate (2153) se încadrau în 7-15 ani și alții 590 în 16-17 ani. Aceștia din urmă, cel mai probabil, la momentul de față nu mai sunt copii.