Monitorizarea și evaluarea participativă – mecanism de responsabilitate socială

Distribuie prietenilor:


În perioada 3 – 9 octombrie 2019 Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) a organizat 2 sesiuni de instruire în domeniul ”Monitorizarea și evaluarea participativă – mecanism de responsabilitate socială”.

Prin intermediul celor 2 sesiuni realizate, peste 30 reprezentanți ai organizațiilor membre APSCF, beneficiari de granturi din cadrul proiectului Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” (SSMB) și organizații active în domeniul social au fost instruiți cu privire la: responsabilitatea socială, mecanismele de responsabilitate socială, politicile publice, ciclul politicilor publice, cadrul logic, tipuri de politici publice, participarea organizațiilor societății civile în procesul de politici publice – prevederi legale și bune practici; monitorizarea și evaluarea participativă (MEP), diferențele dintre monitorizarea și evaluarea convențională și cea participativă etc.

Un accent deosebit s-a pus pe rolul organizațiilor societății civile și al rețelelor de organizații în promovarea responsabilității sociale. Drept suport de curs în cadrul sesiunilor a fost folosit ”Ghidului privind monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale” destinat OSC, elaborat în cadrul proiectului SSMB.

„Conceptul monitorizării și evaluării participative (MEP) este unul foarte interesant”; „Cunoaștem ce este monitorizarea și evaluarea clasică, dar aflăm că MEP are o altă abordare, una în care participă/ sunt implicați toți actorii cheie chiar de la începutul procesului (se simt parte a procesului dar nu evaluați” ; „MEP este un proces dinamic și aplicând această metodă s-ar atinge alte rezultate”; „Este o metodă și un concept care merită să fie aplicat și promovat” – sunt doar câteva dintre aprecierile participanților la sesiunile de instruire.

Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD). Scopul proiectului este de a abilita organizațiile societății civile din țară pentru stabilirea dialogului și parteneriatelor de lungă durată cu instituțiile rezidențiale și autoritățile publice întru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative, sustenabile și adaptate la necesitățile și prioritățile locale identificate.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet