Fundaţia Est-Europeană (FEE), organizaţia succesoare în Moldova a Fundaţiei Eurasia îşi începe activitatea!Fundaţia Eurasia (FE) are deosebita plăcere să anunţe că organizaţia sa succesoare în Moldova – Fundaţia Est-Europeană (FEE) a fost înregistrată pe 3 noiembrie 2009 şi îşi va începe activitatea pe 1 iunie 2010. Lansarea oficială a FEE în Moldova are loc pe 15 aprilie a.c. Noua fundaţie va continua activitatea Fundaţiei Eurasia, pe care aceasta a desfăşurat-o timp de 17 ani în domeniul promovării democraţiei şi consolidării economiei de piaţă în Moldova. FE transferă programele şi resursele sale financiare către echipa locală a Fundaţiei Est-Europene, bazându-se pe modelul său de succes.

"Fundaţia Eurasia a avut onoarea să lucreze cu partenerii săi din Moldova pentru aproximativ două decenii, care au fost dedicaţi ideii de îmbunătăţire a educaţiei, mediului de afaceri şi a politicilor din comunităţile unde aceştia îşi desfăşoară activitatea" , a declarat Preşedintele Fundaţiei Eurasia, W. Horton Beebe-Center. "Prin lansarea Fundaţie Est-Europene în Moldova, parte a Reţelei Fundaţie Eurasia, noi rămânem în continuare ataşaţi faţă de cetăţenii acestei ţări şi avem toată încrederea într-un viitor stabil şi modern pentru Moldova".

Fundaţia Est-Europeană va continua să sprijine consolidarea democraţiei şi va contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii moldoveneşti prin intermediul programelor educaţionale, asistenţei tehnice şi programelor de granturi care promovează dezvoltarea societăţii civile, consolidează buna guvernare şi mass-media şi contribuie la prosperitatea economică.

Organul suprem de conducere al Fundaţiei Est-Europene este Consiliul de Directori. Pe data de 14 aprilie a.c. a avut loc şedinţa Consiliului de Directori al FEE în cadrul căreia au fost aprobate documentele de bază pentru buna derulare a activităţii fundaţiei, printre care: strategia de dezvoltare, programul, politicile financiare şi bugetul pentru anul 2010.

"Înfiinţarea Fundaţiei Est-Europene în Moldova este un nou pas în consolidarea democraţiei şi dezvoltarea societăţii din ţara noastră. Îmi face o deosebită plăcere să iau parte la această iniţiativă şi să particip la procesele de avansare a reformelor care au loc cu susţinerea fundaţiei noastre.," a menţionat Preşedintele Consiliului de Directori al FEE, Silva Radu, Preşedinte Executiv al Union Fenosa Moldova, companie spaniolă de gaz natural. "Programele şi iniţiativele care vor fi realizate de către FEE sunt de importanţă majoră, or, acestea sporesc dezvoltarea durabilă a comunităţilor din Republica Moldova şi vor continua să consolideze realizările existente.."

FEE va avea trei direcţii principale de activitate: Dezvoltare Economică, Buna Guvernare şi Acţiuni Sociale. În implementarea acestor programe, FEE se va ghida de principiile de egalitate şi nediscriminare.

Programul de Dezvoltare Economică se va axa pe crearea oportunităţilor economice la nivel local pentru cetăţenii din comunităţile rurale şi urbane prin intermediul asistenţei în domeniul creării mediului de afaceri care încurajează investiţiile directe străine şi pe dezvoltarea iniţiativelor orientate spre promovarea economiei de piaţă. Activităţile de Dezvoltare Economică vor cuprinde proiecte în domeniul eficienţei energetice şi a resurselor alternative de energie, cât şi proiecte cere vor oferi suport pentru iniţiative în domeniul afacerilor şi educaţiei economice.

Una dintre iniţiativele programului sus-menţionat este lansarea proiectului „Fondul pentru Tineri", care este conceput pentru a încuraja participarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc. "Fondul pentru Tineri" este un Program conceput pentru a încuraja participarea tinerilor din Moldova în procesul decizional şi de mobilizare a resurselor în jurul unor probleme importante din comunităţile lor. Prin intermediul proiectului va creşte rata de participare a tinerilor la dezvoltarea socială a comunităţilor prin consolidarea capacităţilor şi expertizei acestora şi a organizaţiilor care îi susţin.

Cel de-al doilea program, Buna Guvernare va continua activităţile de succes ale FE din domeniul promovării alegerilor libere şi corecte, Integrării Europene, iniţiativelor anti-corupţie, politicilor publice şi dezvoltării mass-mediei independente.

Una din prioritățile acestui program este susţinerea activităţii Consiliului Naţional pentru Participare (CNP). CNP este constituit din reprezentanţi ai 30 de organizaţii neguvernamentale. În cadrul primei şedinţe a CNP din 2 februarie a.c., Sorin Mereacre, Preşedintele FEE a fost ales preşedinte al Consiliului. Astfel, preşedintele CNP participă la şedinţele Guvernului, comunicând Prim-ministrului şi miniştrilor mesajele care vin din partea membrilor Consiliului. Fundaţia Est-Europeană va acorda în scurt timp suport financiar pentru asigurarea comunicării şi cooperării eficiente a membrilor CNP cu instituţiile de stat şi actorii societăţii civile care nu fac parte la moment din acest Consiliu.

Programul de Acţiuni Sociale va încuraja companiile private să participe la soluţionarea problemelor de dezvoltare durabilă a Moldovei, prin facilitarea parteneriatelor dintre ONG-uri, sectorul privat şi autorităţile publice locale. De asemenea FEE va continua promovarea conceptului de responsabilitate socială corporativă.

Prin oferirea în continuare a granturilor, FEE va continua să susţină iniţiativele organizaţiilor societăţii civile, mass-mediei şi ale altor organizaţii non-profit.

"Fac parte din echipa Fundaţie Eurasia (FE) timp de 12 ani şi sunt mândru de acest lucru," a spus Directorul Reprezentaţiei din Moldova a Fundaţiei Eurasia, Sorin Mereacre, care în continuare va avea funcţia de Preşedinte al FEE. "Experienţa acumulată şi cunoştinţele valoroase obţinute de echipa FE vor fi transferate către noua fundaţie. Totodată, doresc să menţionez suportul oferit de donatorii noştri principali - Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi). Acest suport este foarte important pentru dezvoltarea ţării noastre şi cetăţenilor acesteia, iar noi trebuie să avem grijă sa utilizăm corect şi transparent aceste resurse. Vom depune toate eforturile ca să avem sprijin nu doar din partea donatorilor internaţionali, dar şi din partea companiilor private de nivel naţional şi internaţional, suport care va rezulta în schimbări pozitive pentru un viitor mai bun al poporului nostru. De asemenea, sunt sigur că noua fundaţie va continua să coopereze cu toţi partenerii săi din sectorul neguvernamental şi guvernamental, mass-media, ş.a., pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile puternice din Moldova şi a unei vieţi mai bune pentru cetăţenii ei."

Fundaţia Eurasia a investit în jur de 400 milioane dolari SUA în Afganistan, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Republica Kirghiză, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan prin acordarea a peste 8 400 de grant-uri şi programe de asistenţă tehnică.

În ultimii 17 ani, Fundaţia Eurasia a investit în Moldova peste 6 milioane dolari SUA. Peste 150 de organizaţii neguvernamentale au beneficiat de granturi oferite de către fundaţie.

Activităţile Fundaţiei Eurasia în Moldova au fost posibile graţie suportului financiar din partea USAID, Sida/Asdi, Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, OSCE, Ministerul Afacerilor Externe al Olandei, Delegaţie Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasada Marii Britanii la Chişinău şi Philip Morris International.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Coordonatorul pentru Comunicare al Fundaţiei Eurasia în Moldova, Carolina Blajin la tel. (+373-22) 235-343 ext. 118 sau cblajin@eurasia.md