Video: Identitatea digitală și utilizarea semnăturii electronice în Republica MoldovaVideo: Identitatea digitală și utilizarea semnăturii electronice în Republica Moldova

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în cooperare cu GIZ Moldova, a elaborat un video explicativ, în care analizează gradul de acoperire cu instrumente de autentificare și semnătură electronică a cetățenilor Republicii Moldova, dar și perspectivele pentru sporirea numărului de utilizatori și dezvoltare a unor noi instrumente de autentificare.

Vezi video aici.

Potrivit IPRE, la ora actuală, în Republica Moldova, există trei tipuri de certificate de autentificare și semnătură electronică avansată calificată, ce au aceeași forță juridică: semnătura mobilă Mobile eID, eliberată de către operatorii de telecomunicații Orange și Moldcell, token USB, eliberat de către Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică (STISC) și intermediat suplimentar prin intermediul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) și Camera de Comerț și Industrie (CCI), dar și buletinul de identitate eID, eliberat de către Agenția de Servicii Publice.

Conform datelor STISC,  la finalul anului 2023, numărul de certificate active ale cheii publice pentru semnătură electronică avansată calificată era de 266 155 unități, de peste două ori mai mult în comparație cu anul 2022 – 129 384 unitățI. Acest număr include toate tipurile de certificate emise, inclusiv tokene USB, Mobile eID si buletine de identitate electronice.

Chiar și în aceste condiții, numărul de utilizatori ai semnăturii electronice este redus, fiind mai mic de 10% din numărul de cetățeni ai Republicii Moldova. Mai mult decât atât, rata de penetare a semnăturii electronice în diasporă este extrem de limitată, chiar dacă semnătura electronică poate fi solicitată și obținută la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din străinătate. De exemplu, pe parcursul anului trecut, în cele 41 de misiuni diplomatice și oficii consulare ale MAEIE au fost eliberate doar 67 certificate de semnătură electronică.

Principalele provocări pentru extinderea numărului de utilizatori ai semnăturii electronice țin de cheltuielile pentru reînnoirea certificatului cheii publice pentru semnătura electronică avansată calificată, ce sunt echivalente cu emiterea unui certificat nou, utilizarea contra cost a serviciului semnătura mobilă, informarea insuficientă a cetățenilor despre oportunitatea deținerii unui certificat de semnătură digitală și beneficiile iminente ale acestuia și deținerea de către 50 000 de cetățeni moldoveni a două și mai multe certificate valide de semnătură electronică.

Pentru a răspunde acestor provocări, IPRE recomandă: (1) implementarea programelor de educație digitală dedicate în zonele rurale, (2) dezvoltarea de programe educaționale digitale pentru comunitățile din diasporă și pentru personalul misiunilor diplomatice și consulare, (3) analiza impactului diminuării costurilor operaționale pentru obținerea și prelungirea certificatelor de semnătură digitală, (4) continuarea eforturilor pentru a reduce costurile de roaming, care va face posibilă promovarea utilizării tehnologiei MobileID, oferită de către companiile de telecomunicații, pentru a facilita accesul la semnătură și autentificare digitală și (5) îmbunătățirea coordonării și comunicării între instituțiile publice pentru a promova un leadership digital mai puternic și mai coerent în Republica Moldova.

Mai multe constatări și recomandări sunt oferite în nota analitică, disponibilă aici.

Acest video este elaborat de către IPRE, cu suportul comun al proiectelor „Fondul de Consiliere în Politici” și „E-Guvernare și Digitalizare în țările din Parteneriatul Estic”, finanțate de către Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementate de către GIZ.