Republica Moldova şi Federaţia Rusă - PÎRÎTE DIN NOU la CEDO pentru tortură şi privare ilegală de libertate în regiunea transnistreană

Distribuie prietenilor:


La 1 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a decis examinarea prioritară a cauzei Boris Mozer v Moldova şi Rusia nr.11138/10 depusă la Curte pe 24 Februarie 2010 de către Promo-LEX, în persoana avocaţilor Alexandru Postica, Doina Ioana Străisteanu şi Pavel Postica.

Guvernelor li s-a dat termen pînă la 27 Mai 2010 să explice legalitatea reţinerii şi detenţiei lui Boris Mozer în cadrul unui dosar penal iniţiat la cererea SC Interdnestrcom la care era angajat. Guvernele urmează să răspundă în special la două întrebări importante – 1. dacă reţinerea şi detenţia reclamantului de administratia regiunii transnistrene a fost făcută de o instanţă competentă şi împuternicită (avînd în vedere că "instanţele" rmn nu fac parte din sistemul judecătoresc al Republicii Moldova) şi 2. dacă răspunderea pentru maltratarea reclamantului de către agenţii „mgb" cade asupra Guvernelor. Totodată au fost invocate violarea dreptului la viaţa de familie ca urmare a refuzului de a permite accesul cu rudele şi refuzul întrevederii cu sfetnicul său.

Cauza lui Boris Mozer este a doua cerere comunicată în acest an, după cauza Matcenco fiind similare cauzei Ilaşcu şi alţii vs. Moldova şi Rusia (hotărârea din 24 iunie 2004) şi reclamă grave violări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană a RM. Promo-LEX de nenumărate ori a criticat Guvernul Republicii Moldova şi cel al Federaţiei Ruse pentru ignoranţa cu care sunt examinate plîngerile populaţiei din stânga Nistrului, inclusiv în cauzele de omor, răpiri, torturi, condamnări ilegale şi privare de libertate.

Avocatul şi Directorul executiv al Asociaţiei Promo-LEX Alexandru Postica, declară că "Faptul că pe parcursul a 15 zile au fost comunicate două cauze din regiunea transnistreană în regim prioritar, demonstrează că situaţia drepturilor omului în regiune este una deosebit de critică, iar autorităţile sunt obligate să intervină. Dacă autorităţile moldoveneşti şi cele ruseşti nu vor binevol să găsească soluţii în impunerea respectului faţă de drepturile omului în acest spaţiu, vom continua să facem totul posibil ca să schimbăm această stare de lucruri prin mecanismul Curţii Europene".

Doina Ioana Străisteanu, jurist Promo-LEX şi expert în drepturile omului afirmă că "În cauza Mozer am invocat şi violarea Articolului 17 al Convenţiei pentru faptul că a lăsat administraţia regiunii să-şi formeze un „sistem a organelor de forţă şi de justiţie" pe care îl foloseşte pentru intimidarea locuitorilor din regiune prin aplicarea de tortură, privare de libertate în locuri private de detenţie în condiţii inumane şi antisanitare, cu încălcarea intenţionată a tuturor drepturilor şi libertăţilor omului, garantate prin legislaţia ambelor State Pârâte şi prin prevederile Convenţiei".

Asociaţia Promo-LEX menţionează că la data de 15 martie 2010, guvernelor pâtâte le-a fost comunicată o altă cauză în regim prioritar, asistată de avocaţii Asociaţiei Promo LEX, care ridică în principiu aceleaşi probleme de încălcare a drepturilor omului.

Nota: pentru informaţii contactaţi Departamentul Juridic Promo-LEX, Alexandru Postica la tel. 243578 sau 069104851. e-mail: info@promolex.md


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet