Rezoluția forumului societății civile din raionul GlodeniReprezentanții organizațiilor societății civile (OSC) din raionul Glodeni,

susținuți de reprezentanții administrației publice locale de nivelul I și II din raionul Glodeni și de partenerii de dezvoltare din țară și de peste hotare;

întruniți în cadrul Ediției I a Forumului Societății Civile din raionul Glodeni;

pentru a discuta cele mai importante subiecte privind dezvoltarea sectorului asociativ, de a împărtăși experiența obținută și de a stabili noi parteneriate cu alți colegi din țară și peste hotare;

au abordat subiecte, ce țin de perspectivele de dezvoltare a societății civile, în baza colaborării cu autoritățile publice locale și centrale, promovarea, dezvoltarea imaginii și durabilitatea financiară a sectorului asociativ din raionul Glodeni, Republica Moldova,

au adoptat următoarea Rezoluție a Forumului:

Forum

  • Organizațiile participante la Forum, având în vedere următoarele:

- Nivelul redus de dezvoltare a sectorului neguvernamental din raionul Glodeni;

- Nivelul redus de cooperare între OSC din raion și cu organizații similare din țară și de peste hotare;

- Necesitatea îmbunătățirii colaborării cu APL de nivelul I și II;

- Comunicarea insuficientă cu instituțiile mass-media în scopul promovării acțiunilor și rezultatelor activității OSC;

- Capacitatea redusă de atragere și valorificare a resurselor interne și externe de către OSC.

  • Organizațiile participante la Forum solicită autorităților publice locale și centrale:

- Să dezvolte procesele de consultări publice, prin informarea generală și direcționată a societății;

- Să implice și să consulte societatea civilă și publicul larg, utilizând instrumentele electronice moderne, la toate etapele procesului decizional, de la elaborarea proiectelor până la adoptarea deciziilor;

- Să instituie și să consolideze platforme și mecanisme de cooperare și dialog continuu și eficient între autoritățile administrației publice locale și societatea civilă (consilii locale consultative, grupuri de lucru, etc.);

- Să implementeze principiile de Bună Guvernare și Bugetare Participativă.

  • Participanții la Forum încurajează organizațiile societății civile din raionul Glodeni:

- Să se implice activ în procesul decizional la nivel local și regional;

- Să promoveze democrația și principiile unei societăți deschise;

- Să promoveze valorile Uniunii Europene și a spiritului sectorului asociativ;

- Să dezvolte un dialog constructiv între CRP – platformă participativă a societății civile și autoritățile publice locale de nivelul I și II;

- Să dezvolte capacități, să consolideze și să amplifice vocea societății civile la nivel local și raional;

- Să promoveze principiile de Bună Guvernare și Bugetare Participativă;

- Să contribuie la crearea unui spațiu larg pentru discuții, schimb de experiență, constituirea parteneriatelor și îmbunătățirea politicilor publice locale, etc.

  • Organizațiile participante la Forum autorizează Consiliul Raional de Participare:

- Să contribuie plenar la realizarea prezentei Rezoluții, să monitorizeze implementarea recomandărilor formulate în prezenta Rezoluție și să le promoveze activ;

- Să întreprindă acțiuni pentru a asigura o reprezentativitate și legitimitate a organizațiilor societății civile în chestiuni importante ce țin de dezvoltarea acesteia;

- Să promoveze interesele OSC din raionul Glodeni în raport cu APL.

24 noiembrie 2023,

orașul Glodeni

*Forumul Societății Civile din raionul Glodeni reprezintă întrunirea organizațiilor neguvernamentale din raionul Glodeni, care se desfășoară o dată în an. Ediția I a Forumului din anul 2023 a fost organizată de Consiliul Raional de Participare Glodeni, în cadrul căruia au fost puse în dezbatere cele mai importante subiecte ce țin de dialogul și colaborarea între societatea civilă și APL, promovarea politicilor publice și consolidarea parteneriatelor pentru societatea civilă, durabilitatea financiară a sectorului asociativ, etc.

Evenimentul din acest an a fost desfășurat cu suportul financiar al proiectului “Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova, proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de European Partnership for Democracy, ALDA East & People in Need Moldova.