Proiectul ”Instrumente muzicale populare vechi”Asociația Obștească „Alianța între generații” din orașul Fălești, în colaborare cu Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Platforma Cultura a lansat Proiectul ”Instrumente muzicale populare vechi”, finanțat prin intermediul Programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova.

Obiectivul proiectului este de a descoperi muzicanți instrumentiști din Republica Moldova, inclusiv în stânga Nistrului, în cadrul unor expediții folclorice pentru realizarea unei cartografieri a resurselor culturale pe întreg teritoriul R. Moldova. Acest material colectat va constitui baza unei platforme online, unde muzicanții/meșterii populari care confecționează instrumente muzicale populare vechi vor fi prezentați cu înregistrări video individuale, interpretând la instrumentele pe care le posedă.

Suntem onorați să vă invităm să participați la un proiect inedit prin implicarea în identificarea unor asemenea muzicanți și meșteri care posedă sau dețin în colecție și interpretează la aceste instrumente populare vechi – drâmbă, muzicuță, ocarină, tilincă, fluier, cobză, cimpoi, țambal mic, frunză, solz, mandolină, corn, bucium, toacă, clopote, nai, fluieratul artistic etc.

Activitățile proiectului conțin: înregistrări video în localități a muzicanților, crearea platformei online, editarea unei broșuri cu muzicanți, caravana muzicală a muzicanților, expoziție cu instrumente muzicale, o conferință științifică pentru cercetători, muzicologi, practicieni, profesori, studenți, Concert de gală al muzicanților.

În acest sens, rugăm să ne oferiți informații despre asemenea purtători de patrimoniu.

Pentru informare suplimentară: ne interesează orice instrumentist, amator sau profesionist, de orice vârstă, gen, etnie, statut social, inclusiv să se autopropună, deoarece e un proiect de cartografiere, nu concurs și nu competiție.

Pentru conformitate: Gheorghe Șova, director de proiect, mob. 068111163;: cifalesti@gmail.com;

Corina Rezneac, specialist etnograf (CNCPPCI), mob. 060 153 979

Republica Moldova are un patrimoniu muzical instrumental bogat, care reprezintă neamul între popoarele lumii.  Suntem responsabili de păstrarea acestui tip de patrimoniu cultural imaterial și transmiterea lui către generația tânără.