(Video) Verificarea integrității persoanelor cu funcții de demnitate publică care dețin funcții de conducere în cadrul autorităților publice autonome

Cum am ajuns ca în fruntea unor instituții de stat, care achită salarii impunătoare să fie persoane integritatea cărora este pusă sub semn de întrebare? Problema e că, candidații pentru aceste funcții nici măcar nu pot fi verificați de Autoritatea Națională de Integritate înainte de a ocupa fotoliul de conducere. În special, șefii autorităților publice autonome, numiți de parlament, cum ar fi cei de la Centrul Național Anticorupție, Consiliul Concurenței, Comisia Electorală Centrală, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Curtea de Conturi, Consiliul Audiovizualului și altele.

Aceasta este una din concluziile principale ale materialului video informativ elaborat de Iulian Rusu, ex-Directorul adjunct IPRE și Ecaterina Popșoi, expert în domeniul justiției din cadrul IPRE.

Potrivit autorilor,  conducătorii acestor autorități depun declarațiile de avere și interese abia după numirea lor în funcție. Respectiv, abia atunci poate fi depistată existența unei averi nejustificate sau a unor conflicte de interese, pentru că Autoritatea Națională de Integritate nu verifică toate declarațiile ci o parte din ele în regim aleatoriu.

Pentru a evita situațiile în care aceste autorități ajung să fie conduse de persoane compromise, IPRE recomandă modificarea legilor care reglementează activitatea autorităților publice autonome. Și anume, propune să fie inclusă obligația candidaților desemnați de Parlament prin concurs sau numire să depună declarația de avere încă la etapa de preselecție. Totodată trebuie verificate averea și interesele nu doar ale candidaților dar și a cercului de persoane apropiate acestora.

Totodată, experții IPRE consideră necesară să fie permisă utilizarea datelor indirecte, deținute de alte autorități, care ar putea indica faptul că pretendenții ar deține proprietăți și averi nedeclarate în afara țării. Și nu în ultimul rând este obligatorie conlucrarea cu autoritățile din alte state pentru a asigura verificările de avere și interese.

Pentru mai multe detalii cu privire la verificarea integrității persoanelor cu funcții de demnitate publică care dețin funcții de conducere în cadrul autorităților publice autonome vă rugăm să accesați opinia experților IPRE disponibilă aici.

Acest material video a fost elaborat în perioada 20-28 septembrie 2021, în cadrul proiectului „Sporirea rezilienței față de cleptocrația sistemică din Republica Moldova”, implementat de IPRE în parteneriat cu Comunitatea Watchddog.md și susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Conținutul materialului video reprezintă opinia experților IPRE responsabili de elaborarea acesteia și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.