Sincronizarea noului ciclu politic la Washington și la Chișinău oferă o oportunitate importantă pentru relansarea relațiilor moldo-americaneAvând în vedere sincronizarea noului ciclu politic atât la Washington, cât și la Chișinău, 2021 aduce o oportunitate majoră pentru relansarea relațiilor SUA - Republica Moldova. Însă parteneriatele sunt cu adevărat durabile dacă implică acțiuni și angajamente ferme ale ambelor părți. Desigur, Republica Moldova poate continua să fie un simplu beneficiar al sprijinului SUA, dar este în interesul acesteia să contribuie și ea mai mult la acest parteneriat bilateral.

Aceasta este una din concluziile principale a notei analitice elaborate de Nicu Popescu, directorul programului Europa Lărgită în cadrul oficiului de la Paris a Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR) și Cristina Gherasimov, cercetătoare în cadrul Centrului Robert Bosch pentru Europa Centrala și de Est, Rusia și Asia Centrală, Consiliul German pentru Afaceri Externe (DGAP, Berlin). Documentul analizează situația actuală a relațiilor moldo-americane și modul în care acestea pot fi intensificate în următorii ani pentru a consolida parteneriatul dintre cele două țări.

Potrivit autorilor, un parteneriat mai avansat între SUA si Republica Moldova s-ar putea baza pe un sprijin și mai larg al SUA pentru statul de drept și inițiativele anticorupție: lupta împotriva spălării banilor, investigațiile privind infracțiunile financiare, recuperarea bunurilor furate și reforma sistemului de justiție. SUA și Republica Moldova ar trebui să își aprofundeze cooperarea în domeniul securității, să caute modalități de intensificare a parteneriatelor dintre instituțiile responsabile de asigurarea securității statului în mai multe domenii, precum securitatea cibernetică, colaborarea în domeniul apărării și al serviciilor de informații. Sprijinul continuu pentru societatea civilă și mass-media independentă, inclusiv prin finanțarea instituțională pe termen mediu și lung, va juca un rol-cheie în asigurarea sustenabilității reformelor din anii următori. În cazul în care autoritățile moldovenești vor putea demonstra un efort susținut în domeniul anticorupție pe parcursul următorilor ani, vor apărea precondițiile necesare pentru ca Republica Moldova să poată beneficia și de un al doilea program al Millenium Challenge Corporation.

Oportunitățile menționate mai sus vor putea fi valorificate doar dacă Republica Moldova va juca un rol activ în parteneriatul bilateral cu SUA. Un parteneriat cu adevărat eficient va depinde de capacitatea Republicii Moldova de a participa prin contribuții sporite la menținerea păcii în cadrul operațiunilor mandatate de ONU, prin intensificarea cooperării sau o mai bună coordonare cu privire la abordarea in comun a provocărilor globale.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta nota analitică în limba româna aici și engleză aici.

Această Notă Analitică a fost publicată în cadrul proiectului „Poduri de Legătură cu UE: Securizarea procesului de europenizare al Republicii Moldova”, implementat cu suportul Fundației Soros Moldova. Opiniile exprimate în această Notă Analitică aparțin autorilor.