Notă analitică IPRE: Automobilele electrice o alternativă pentru transportul din Republica Moldova?Automobilele electrice au devenit accesibile pentru utilizatorii din Moldova întrucât automobilele electrice lansate în producere cu 5 ani în urmă, în prezent au ajuns pe piața secundară și devin accesibile și la prețuri comparabile cu automobilele cu motor cu ardere internă. Acestea, în general, sunt considerate mai prielnice pentru mediul urban, întrucât nu poluează aerul din centrele urbane și generează mai puțină poluare fonică. Cu toate acestea, pentru a putea deveni o realitate pentru moldoveni și nu doar o „idee atractivă” sau „un accesoriu digitalizat”, creșterea numărului de automobile electrice în Moldova necesită un pachet de măsuri de încurajare.

În acest context, Iulian Rusu, Directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a elaborat o notă analitică în care analizează cadrul actual de promovare a mobilității verzi în Republica Moldova, în special cu privire la politicile și infrastructura necesară pentru promovarea autovehiculelor electrice.

Autoturismele electrice fac parte din soluția pentru mobilitatea individuală, tot mai des utilizată în Republica Moldova. În baza datelor statistice făcute publice de Agenția de Servicii Publice (ASP), către finele lunii septembrie 2020 au fost înregistrate 390 vehicule electrice în Moldova doar în anul 2020, iar numărul de vehicule electrice a crescut de patru ori comparativ cu anul 2018. La momentul actul, numărul de autoturisme electrice înmatriculate în Moldova este de aproape 500 unități. De asemenea, au fost înregistrate peste 100 de motociclete electrice, precum și 11 autocamioane și 12 tractoare electrice.

Potrivit autorului, principalul beneficiu legat de utilizarea unui autoturism electric în locul unui tradițional (cu motor cu ardere internă) este legat de costurile de exploatare. Astfel, atât costurile curente legate de combustibil precum și de întreținere a autoturismului sunt în general mai mici, oferind o performanță de 0,3-0,4 MDL per km parcurs, comparativ cu 1,5-2,5 MDL per km în cazul automobilelor cu ardere internă. Un număr mai mic de piese într-un autoturism electric presupune și costuri mai mici legate de întreținerea acestuia.

Totuși, cele mai importante provocări legate de utilizarea unui autoturism electric sunt: accesul la sursă electrică de încărcare, ajustarea la noi cerințe de utilizare a unui autoturism electric și accesul la servicii de întreținere/reparație.

„Sunt multiple avantaje pentru a promova utilizarea automobilelor electrice în Republica Moldova, printre care consumul redus, reducerea emisiilor CO2 în sectorul transportului și respectiv asigurarea unui mediu mai curat în localitățile cu populație densă din țară. La momentul actual, deja există o infrastructură de încărcare pentru automobile electrice cu peste 75 stații publice de încărcare și cu potențial de creștere semnificativ în următorii ani. Totodată, achiziționarea unui automobil electric este deja cuplată cu unele beneficii de ordin fiscal, precum lipsa aplicării accizelor de import și lipsa taxei pentru folosirea drumurilor. Promovarea utilizării automobilelor electrice trebuie cuplată și cu utilizarea energiei electrice din resurse renovabile”, este de părere Iulian Rusu.

Reieșind din analiza făcută, autorul notei analitice vine cu o serie de recomandări:

  1. Stabilirea unor cerințe minime pentru obiectele de infrastructură locativă și nelocativă privind numărul minim de puncte de încărcare pentru automobile electrice.
  2. Transpunerea graduală a prevederilor Directivei 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv preluarea standardelor relevante instalațiilor de încărcare.
  3. Simplificarea procedurii de înregistrare în calitate de furnizor de energie electrică pentru proprietari de automobile electrice și a furnizorilor de energie electrică produsă din resurse renovabile, precum și stabilirea unor cerințe minime de producere de energie electrică din resurse renovabile pentru furnizorii de resurse energetice.
  4. Promovarea achizițiilor de automobile electrice prin programe de reînnoire a parcului de automobile după exemplul României „Rabla+”, dar și prin revizuirea taxei de lux aplicabile automobilelor electrice.
  5. Facilitarea procurării și instalării de echipament de producere a energiei electrice din resurse renovabile pentru gospodăriile casnice, prin cofinanțarea acestor achiziții.
  6. Reducerea/excluderea taxelor de import pentru autocamioanele electrice și tractoare electrice.

Pentru detalii descărcați nota analitică aici.

Menționăm că analiza a fost elaborată  în cadrul proiectului IPRE „Analize Tematice a politicilor publice”, realizat cu susținerea Fundației Konrad Adenauer (KAS) în Republica Moldova. Opiniile reflectate în prezenta publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opinia KAS.