A avut loc Conferința LEADER UE - Moldova cu genericul „Creăm prosperitatea rurală pentru oameni”!Articol adaugat de: Mihaela Babara

DSC 0426În perioada 2-4 Aprilie 2019, la Chișinău, s-a desfășurat prima Conferință Internațională în Republica Moldova menită să promoveze și să celebreze rezultatele obținute în urma implementării abordării LEADER* în țara noastră, ce are drept scop dezvoltarea și revitalizarea zonelor rurale.

Conferința a reunit reprezentanți ai diferitor instituții și organizații interesate în împărtășirea experienței LEADER din Moldova și din UE, precum: Comisia Europeană, autoritățile centrale din Moldova, rețelele europene LEADER, reprezentanții Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din Moldova și din Europa.

Evenimentul a cuprins discuții în grup și ateliere de lucru, prezentarea studiului de evaluare privind eficiența implementării proiectelor-pilot de dezvoltare locală prin abordarea LEADER, precum și semnarea mai multor acorduri de cooperare importante. Între acestea, pot fi menționate acordurile de finanțare între 18 GAL-uri moldovenești și Solidarity Fund PL în Moldova pentru implementarea proiectelor conform abordării LEADER în anul 2019 și celebrarea momentului creării a 8 GAL-uri noi; un acord de parteneriat între GAL-urile din UE și trei (3) GAL-uri din Republica Moldova pentru implementarea proiectului transfrontalier “Say cheese! Balkan cheese” și un acord de parteneriat între Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Federația GAL-urilor din România. De asemenea, a fost înaintată solicitarea de aderare a Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova la ELARD (Asociația LEADER Europeană pentru Dezvoltare Rurală). Iar punctul culminant al evenimentului a fost aprobarea declarației comune a GAL-urilor din Republica Moldova privind consolidarea și implementarea abordării LEADER în Republica Moldova.

În cadrul conferinței a fost organizat și un târg în aer liber la care s-au prezentat și vândut produse locale ale membrilor GAL. Este vorba despre mici afaceri locale sau de familie, care au fost inițiate sau dezvoltate grație sprijinului financiar european. Astfel, vizitatorii târgului au putut să cumpere miere de albini, obiecte de artizanat sau fructe uscate, produse în cadrul diverselor GAL-uri, dar și să afle cum devine realitate visul de a deschide o crescătorie de iepuri, un club de caiac canoe sau o sală de sport într-un sat unde nimeni nu auzise de fitness. Conferința a fost un adevărat eveniment multicultural, prin faptul că au fost prezentate caracteristicile distinctive ale GAL-urilor din toată țara.

În ultima zi a evenimentului au fost organizate vizite în teren la GAL-urile din Moldova pentru ca participanții din alte țări să descopere frumusețea zonelor rurale, precum și să afle despre rezultatele activităților LEADER în Republica Moldova (istorii de succes a proiectelor-pilot LEADER).

Persoană de contact: Cristina Gonța, gonta@agrotec-spa.net

*LEADER (din limba franceză acronimul înseamnă legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale) este o metodă a UE pentru a sprijini intervențiile de dezvoltare rurală pe plan local, conduse prin parteneriate incluzive care recunosc resursele și potențialul local. Aceste parteneriate sunt organizate sub forma așa-numitelor Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), formate din i reprezentanți locali ai sectorului public, civic și cel de afaceri. În prezent, în Moldova există peste 30 GAL-uri/ inițiative LEADER. În 2016-2018 Uniunea Europeană a sprijinit crearea a 8 GAL-uri pilot în Găgăuzia și Taraclia în cadrul Programului UE-SARD. Rețeaua Națională LEADER a fost înființată în decembrie 2018 de către GAL-urile din Moldova și organizațiile care promovează abordarea LEADER în Moldova.

telegram