Vizită de inspectare pe șantierele de construcție din raionul Hîncești

Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatol Usatîi, însoțit de o echipă a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), a efectuat, azi, 24 mai, o vizită de inspectare pe șantierele de lucru din orașul Hîncești unde se implementează la moment 3 proiecte de dezvoltare regională. Astfel, reprezentanții MDRC și echipa ADR Centru au întreprins o vizită de lucru la proiectul „Dezvoltarea atractivității economice în sectorul cu potential industrial regional a orașului Hîncești prin construcția capitală a drumului de ocolire" unde se implementează etapa a II-a a proiectului. Aici se execută lucrări de instalare a bordurei și amenajarea trotuarului, precum și lucrări de terasament după care urmează aplicare marcajului rutier și instalarea indicatoarelor rutiere.

La sfărșitul anului 2015 au fost recepționate lucrările realizate în cadrul Etapei I a aceluiași proiect. Aici au fost realizate lucrări de reparație a unui segment cu lungimea de circa un km de drum prevăzut în cadrul primei etape a proiectului prin care se asigură îmbunătăţirea accesului spre drumul republican Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca  R3 și Chișinau-Leova R34, care îndeplineste o funcţie deosebită ca drum de ocolire a transportului din direcţia Basarabeasca către direcţia Cahul, Chișinau şi cel mai important către Europa  prin Vama Leușeni.

Prin construcția drumului de ocolire traficul naţional şi internaţional se transferă în afara centrului urban, contribuie la dezvoltarea economică a localităţii şi respectiv se  îmbunătăţesc condiţiile de viaţă a locuitorilor oraşului.  Drumul este important şi pentru sectorul de exploatare a digurilor rîului Cogilnic şi a canalelor de desecare din luncă care deservesc aceste construcţii pe o lungime de peste 20,0 km.

În afară de localitatea orașului Hîncești, drumul dat deschide o mare perspectivă de dezvoltare şi pentru celelalte sate şi localităţi a raioanelor învecinate. 

Echipa de inspectare și-a continuat vizita la Conacul Manuc Bey. Pentru restaurarea acestuia au fost atrase mai multe resurse și fonduri, atât locale și naționale, cât și internaționale. Viorel Jardan, directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru consideră că „... restaurarea Complexului turistic Manuc Bey are toate șansele să devină un exemplu de succes în care fondurile locale, naționale și internaționale au fost sinergizate și corelate foarte eficient".

O parte din lucrările pentru restaurarea „perlei Hânceștiului" - așa cum îi spun mulți din hînceșteni - au fost, și sunt în continuare, finanțate prin intermediul proiectului „Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey" din orașul Hîncești, Locația geto-dacică din satul Stolniceni". Proiectul este implementat de ADR Centru și are un buget de 23,5 milioane lei, accesat prin intermediul Fondului Naționale pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Vizita s-a încheiat la șantierul de la Sofia, Hîncești, unde are loc realizarea proietului regional „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemului de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului Lăpușnița, raionul Hîncești". Aici lucrările de montare a sistemului de canalizare decurg conform graficului de execuție. Antreprenorul a dat asigurări că lucrările vor fi executate în termenul contractual.

Astfel, Anatol Usatîi, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, s-a arătat mulțumit de calitatea lucrărilor executate la proiectele de dezvoltare regională și a dat asigurări că MDRC va acorda în continuare suport în susținerea inițiativelor frumoase de dezvoltare a localităților din centrul Republicii.