IMM-urile, strangulate de accesul dificil la piețe, economia fără suflu și scumpirea creditelorÎntreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova au o pondere majoră în economia ţării. Astfel, la sfârşitul anului 2015 acestea deţineau puţin peste 97% din numărul total de întreprinderi și asigură peste jumătate din locurile totale de muncă. IMM-urile contribuie cu 31% la cifra totală de afaceri pe economie şi asigura 88% din profitul net total.

”Totuși, în ciuda acestor cifre impunătoare, perspectivele sectorului ÎMM nu sunt la fel de optimiste. Şi asta pentru că respectivele cifre sunt în continuă scădere. Astfel, cu doar 5 ani mai devreme (la sfârşitul anului 2010), ponderea IMM în nr. total de întreprinderi era de aproape 98% (cu 0,5 p.p. mai mult), ponderea angajaţilor IMM în totalul forţei de muncă angajate de 59% (cu 4 p.p. mai mult) şi ponderea IMM în totalul vânzărilor pe economie de cca. 37% (cu 6 p.p. mai mult)”, a explicat economistul, Ion Tornea în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”.

Motivul pentru evoluţiile modeste a sectorului IMM şi pentru scăderea ponderii acestuia în totalul indicatorilor pe economie pare să se regăsească în obstacolele ce persistă în calea creșterii acestora, în special în calea creşterii companiilor mijlocii  - aparent, companiile mici nu cresc în companii mijlocii. ”Cauzele din spatele reducerii nr. companiilor mijlocii şi a nr. lor de angajaţi, dar şi a creşterii vânzărilor acestora într-un ritm ce nu depăşeşte nici măcar rata anuală a inflaţiei, par a fi presiunile şi obstacolele cu care se confruntă aceste companii, dar şi înrăutăţirea condiţiilor de afaceri, legate în primul rând de: accesul mai dificil la pieţele de desfacere (mai ales după închiderea pieţei ruse pentru mai multe categorii de produse) şi de (mediul macroeconomic mult mai volatil şi imprevizibil (asta se referă mai ales la creşterea ratelor dobânzilor la credite şi la fluctuaţiile puternice ale ratelor de schimb)”, a mai spus Tornea.

În concluzie, economistul a spus că cele mai mari constrângeri pentru ÎMM se referă la: eficienţa redusă a implementării bazei legislative, dezechilibrul puternic în dezvoltarea sectorului IMM-urilor în profil teritorial – 2/3 din toate companiile sunt concentrate în Chișinău și slaba cunoaştere a tehnicilor de export/acces pe pieţe externe şi cota redusă a IMM la export.

Emisiunea este realizat de către IDIS Viitorul în parteneriat cu Radio Europa Liberă.

Pentru mai multe detalii contactați Coordonatorul Relații Publice IDIS Viitorul, Victor URSU la adresa de email ursu.victoor@gmail.com sau la telefonul 069017396.