Tinerii din Republica Moldova sunt implicați în procesul de elaborare și aprobare a bugetului APL

Rețeau Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova este implicată în procesul de consultare și aprobare a bugetului și a planului de acțiuni al Autorităților Publice Locale pe componenta de tineret pentru anul bugetar 2018.

La începutul lunii februarie, Consiliile Raionale/Municipale ale Tinerilor din Moldova au expediat către Autoritățile Publice Locale un demers prin intermediul căruia au solicitat să fie consultați în procesul de elaborarea și aprobare a bugetului raional și a planului de acțini  pe componenta de  tineret, pentru anul 2018.

Conform plunului de activitate a CR/MT acestea au realizat un sondaj cu scopul de a identifica provocările cu care se confruntă tinerii și necesitășile acestora. Sondajele au fost efectuate respectiv în raionalele: Ialoveni, Orhei, Ocnița, Florești, Fălești, Leova, Anenii-Noi, Ungheni, Cantemir și respectiv în orașul Chișinău, dar și în suburbiile acestuia.

La momentul actual Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova este în procesul de organizare și desfășurare a Forumurilor Raionale/Municipale ale Tinerilor, în cadrul căruia se identifică măsurile posibile de depășire a necesităților și provocărilor cu care se confruntă tinerii. Toate ideile și propunerile oferite de tineri în cadrul evenimentului vor fi încadrate într-o rezoluție care va fi expediată către autoritățile publice locale.

În continuare Consiliile Raionale/Municipale ale Tinerilor își planifică activități de dialog cu APL, pentru a elabora împreună programe și activități care urmează a fi implementate în anul bugetar  următor.

Rețeaua Națională a Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor din Moldova este o structură apolitică, nonprofit, al cărei membri sunt Consiliile Locale ale Tinerilor din Unitățile Administrativ Teritoriale din Republica Moldova.

Misiunea reţelei este consolidarea capacităţilor instituţionale ale structurilor reprezentative locale ale tinerilor astfel încît acestea să asigure tinerilor cadrul fizic pentru a comunica şi acţiona în colaborare cu autorităţile publice asupra provocărilor care îi afectează.

 

Articol adaugat de: Cristina Boțan