Promo-LEX va monitoriza Alegerile Prezindențiale din 30 octombrie 2016Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor și-a început activitatea de monitorizare a procesului electoral și constată în raportul său efortul autorităților electorale pentru buna desfășurare a alegerilor din 30 octombrie 2016. Totodată, observatorii indică la necesitatea adoptării unui comportament mai transparent în formarea listelor electorale și în verificarea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

O analiză a cadrului legal privind alegerile prezidențiale din 30 octombrie denotă existența instrumentelor necesare pentru acest exercițiu electoral. Cu toate acestea,  rămân nesoluționate incertitudinile legate de începutul campaniei electorale, termenii și procedurile de verificare a listelor de subscripție. De asemenea, MOA Promo-LEX constată existența unei proceduri anevoioase pentru completarea listei membrilor Grupului de Inițiativă și a listelor de subscripție.

Prevederile privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale nu sunt respectate în totalitate de partidele politice. Este necesară sancționarea partidelor politice care nu au prezentat în termen, au eșuat în prezentarea rapoartelor financiare sau au prezentat rapoarte financiare incomplete sau cu erori evidente, în special dacă astfel de încălcări sunt raportate de observatori sau alți actori ai procesului electoral.

Promo-LEX notează că, pentru a asigura accesul alegătorilor la procesul de votare, CEC a pus la dispoziția cetățenilor aflați în străinătate o platformă on-line de înregistrare în prealabil, iar la data elaborării raportului erau înregistrați doar 557 alegători.

Promo-LEX apreciază deschiderea CEC în actualizarea și publicarea la 22 august 2016 a informației din Registrul de Stat al Alegătorilor. Totuși pornind de la discrepanțele majore referitor la numărul de cetățeni care au împlinit vârsta de 18 ani reflectate de diferite instituții de stat (ÎS CRIS Registru, BNS și CEC) este necesară de adoptat un comportament mai transparent din partea autorităților publice în ceea ce  privește formarea și accesibilitatea listelor electorale pentru actorii procesului electoral.

Ministerul Justiției a actualizat lista partidelor politice cu dreptul de a înainta candidatura pentru alegerile prezidențiale ce cuprinde 45 partide și organizații social-politice. Până la data de 23 august 2016, despre intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 au anunțat: Igor Dodon (PSRM), Iurie Leancă (PPEM), Maia Sandu (PPPAS), Andrei Năstase (PPPDA), Valeriu Ghilețchi (candidat independent) şi Oleg Brega (candidat independent). Liderii PPPAS, PPPDA şi PLDM, ulterior, au publicat declarația cu privire la intenția de înaintare a unui candidat comun. Liderii a 4 partide (PCRM, PDM, PL și PPPN) și-au anunțat intenția de a participa la alegeri cu propriul candidat, în lipsa undei decizii finale a organelor de conducere a partidului privind numele acestuia.

Concomitent cu Misiunea de Observare a Alegerilor, Asociația Promo-LEX va implementa Campania “Ieși la Vot”, scopul căreia este de a contribui la antrenarea alegătorilor în procesul electoral și promovarea unui vot informat și conștient în rândul cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot. Grupul țintă al Campaniei vor fi cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, în special tinerii.

În cadrul campaniei ”Ieși la Vot” vor fi organizate 10 dezbateri publice electorale, vor fi lansate două spoturi video și  vor fi organizate activități de informare a alegătorilor la nivel național și local. De asemenea, Asociația Promo-LEX va lansa un Concurs de Granturi pentru ONG-urile din Moldova, unde vor fi susținute 2-3 proiecte pentru mobilizarea alegătorilor și promovarea votului informat și conștient.

Variante electonică aici.

Misiunea de observare Promo-LEX cuprinde 42 observatori pe termen lung, care vor monitoriza procesul electoral în toate circumscripțiile electorale din Republica Moldova în perioada 31 august – 30 noiembrie 2016. În ziua alegerilor, Promo-LEX va delega câte un observator pe termen scurt în fiecare secție de votare din țară. MOA Promo-LEX va realiza Numărarea în Paralel a Voturilor în toate secțiile de votare. Observatorii implicați în procesul de monitorizare semnează Codul de conduită al observatorului național independent Promo-LEX, obligându-se să acționeze operativ, cu buna-credință și în mod non-partizan. Activitatea tuturor observatorilor este coordonată de o echipă centrală formată din 37 de persoane.

 Pentru moment, activitatea MOA Promo-LEX și Campania ”Ieși la Vot” sunt susținute financiar de USAID, Ambasada Marii Britanii la Chișinău, National Endowment for Democracy. Opiniile exprimate în rapoartele publice Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.

Pentru mai multe detalii, contactați: Tatiana Pașcovschi, Ofițer de comunicare al Misiunii de Observare a Alegerilor Promo-LEX: GSM 060804022, e-mail: pr@promolex.md