Planul Local de Adaptare la Schimbările Climatice în sub-bazinul hidrografic Ichel 2016-2020 - o premieră pentru Repubilca Moldova

Distribuie prietenilor:


Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" , secretariatul tehnic al Platformei Naționale de Mediu și Sănătate din Moldova, în parteneriat cu Centrul Național de Mediu au finalizat procesul de elaborare a Planului Local de Adaptare la Schimbările Climatice în sub-bazinul hidrografic Ichel pentru perioada 2016 -2020. Acest Plan este unul fără precedent în Moldova și prezintă trei dimensiuni inovatoare. 

În primul rând, este pentru prima data când un bazin hidrografic este privit ca un sistem socio-ecologic, și este ales ca unitate teritorială pentru elaborarea și implementarea unui plan de adaptare la schimbările climatice în Moldova. (Un sistem socio-ecologic este format dintr-o unitate "bio-geo-fizică" și actorii sociali și instituțiile asociate. Sistemele socio-ecologice sunt complexe și adaptabile, și sunt delimitate de granițe spațiale sau funcționale din jurul anumitor ecosisteme și contextul-problemă al acestora.)

Într-al doilea rând, implicarea părților interesate s-a întâmplat încă din primele etape de identificare a riscurilor și vulnerabiltăților atât prin interviuri individuale, cât și prin ateliere de lucru. În acest fel, echipa de proiect s-a asigurat că planul nu se bazează numai pe riscurile dovedite științific legate de resursele de apă, biodiversitate și sănătatea publică, ci și pe nevoile existente din partea celor direct implicați și afectați de aceste posibile riscuri. De asemenea, această abordare participativă încă din etapele incipiente ale procesului, și nu doar în etapa de consultare a materialului realizat,  face ca părțile interesate să dezvolte un sentiment de proprietate asupra Planului. Astfel, peste 35 de reprezentanți ai Comitetului sub-bazinal Ichel, ai consiliilor raionale, ONG-urilor, Inspectoratelor Ecologice, Ministerului Mediului, Centrelor Teritoriale de Sănătate Publică, partenerilor de dezvoltare, precum și localnici și primari au fost implicați în etapa de identificare a riscurilor și vulnerabilităților, în etapa de prioritizare a acestora, în etapa de elaborare a propunerilor de măsuri de adaptare, precum și în etapa de consultare a proiectului Planului, pe baza căruia a fost elaborată verziunea finală a Planului.

Într-al treilea rând, metodologia utilizată în timpul atelierelor a fost una non-fromală, ceea ce a făcut ca procesul de lucru să fie unul și fructuos, și plăcut pentru toți cei implicați. Cu proiectul Planului Local de Adaptare pregătit, Comitetul Sub-bazinal Ichel l-a inclus în agendă pentru a fi adoptat la următoarea ledință de comitet ce va avea loc pe 26 Aprilie.

Astfel, Planul a fost elaborat având la bază Strategia Națională de Adaptare la Schimbări Climatice, literatura științifică de specialitate și rezultatele participării factorilor interesați, ceea ce constituie o premieră pentru Republica Moldova.

Planului Local de Adaptare la Schimbările Climatice a fost elaborat ca parte a proiectului "Dezvoltarea Planului local de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice în bazinul hidrografic Ichel din perspectiva evaluării rezilienței”. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Centrul Național de Mediu, cu sprijinul științific al Institutul de Științe ale Mediului din cadrul Universităâii Boğaziçi din Istanbul, și cu suportul financiar oferit de EcoContact prin intermediul programului "Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II)”. Acest program este finanţat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare şi Crucea Roşie Austriacă.

Vezi localizarea și componența bazinului hidrografic Ichel aici: https://www.youtube.com/watch?v=o9zZtXwz_F8

Decarcă mai jos:

English version of the Local Climate Change Adaptation Plan in Ichel Watershed for 2016-2020 available for download here

Pentru detalii și întrebări, contactați coordonatorul de proiect - Natalia Ciobanu (natalia.ciobanu@boun.edu.tr)

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet