Au fost propuse patru acţiuni de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru Republica Moldova.

Distribuie prietenilor:


DSC 0743În perioada 19-20 aprilie 2016, are loc un atelier de lucru în cadrul căruia sunt consultate şi propuse spre implementare patru acţiuni de atenuare adecvate la nivel naţional, menite să combată impactul negativ al schimbărilor climatice în Republica Moldova.

Aceasta în condiţiile în care ţara noastră este vulnerabilă la schimbările climatice, iar seceta valurile de căldură, înghețuril, furtunile puternice sau inundațiile sunt fenomene pe care Republica Moldova le simte pe “propria piele” deja de mai mulți ani.

Cele patru activităţi au fost dezvoltate în cadrul Programului de fortificare a capacităților în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon:

1.      Promovarea centralelor electrice cu o cogenerare de mică capacitate (proiect prin care se vor fortifica capacitățile de producție de energie la nivel local)

2.      Promovarea iluminatului eficient (proiect de creștere a eficienței energetice)

3.      Împădurirea terenurilor degradate și impracticabile pentru agricultură și a fâșiilor forestiere de protecție (proiect ce ține de creșterea suprafețelor împădurite, cu impact direct asupra micșorării emisiilor și beneficii indirecte pentru mediul ambiant)

4.      Obținerea energiei din deșeuri ca acțiune de atenuare adecvată la nivel național (proiect ce va soluționa în mare parte problemele de tratare a deșeurilor solide)

La eveniment au fost discutate şi analizate cerinţele şi mecanismele de finanţare ale celor patru acţiuni, precum şi au fost identificate instituţiile responsabile de implementare. Un alt aspect discutat a fost utilizarea corectă a sistemului de monitorizare, raportare şi verificare, astfel încât proiectul să dispună de date corecte şi să poată prevedea eventualele riscuri.

„Acţiunile sunt elaborate sub forma unor proiecte pilot şi au drept obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova şi ulterior replicarea acestora la nivel naţional. Ne-am propus să venim cu mecanisme concrete de atenuare a schimbărilor climatice pentru a face faţă noilor condiţii climatice ce se fac tot mai simţite în ţara noastră”, a declarat în cadrul atelierului de lucru Vasile Scorpan, managerul Oficiului Schimbarea Climei, Ministerul Mediului.

Prin intermediul acţiunilor de atenuare propuse, Republica Moldova va contribui la îndeplinirea anagajamentelor naţionale privind reducerea gazelor cu efect de seră, asumate prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. 
„La nivel global, acest proiect este implementat în 25 de state şi vine să susţină tările în elaborarea propriilor acţiuni de atenuare a emisiilor cu efect de seră. Este important că iniţiativele sunt implementate de agenţii guvernamentale şi stabilesc un traseu clar pentru dezvoltarea programului naţional de atenuare a schimbărilor climatice”, a menţionat James Vener, reprezentatul proiectul LECBP la nivel Global, New York, SUA.

În acelaşi context, Sergiu Ungureanu, managerul Proiectului LECBP Moldova a declarat că „pentru a reuşi în combaterea schimbărilor climatice trebuie să conştientizăm că eforturile încep cu fiecare dintre noi şi trebuie să colaborăm atât interministerial cât şi cu sectorul privat pentru a promova ideile de tip NAMA”.

Acţiunile au fost elaborate cu ajutorul experţilor internaţionali şi conţin cele mai bune practici în scrierea proiectelor în domeniul schimbărilor climatice. Implementarea adecvată a acestora va contribui la fortificarea capacităților locale și va deschide noi posibilități pentru dezvoltarea mediului local de afaceri.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet