Ședințe de consultare cu organizații neguvernamentale rome în cadrul proiectului "Diferențele nu sunt obstacole II"În perioada 26-29 februarie, au fost organizate ședințe consultative pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a ONG-urilor constituite de romi în cadrul proiectului "Diferențele nu sunt obstacole II", implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și susţinut financiar de Fundaţia Soros-Moldova.

La ședințe au participat membrii organizațiilor neguvernamentale beneficiare ale proiectului:

1. Organizaţia Obştească "Bare-Rom" din oraşul Soroca;
2. Fundaţia Internaţională de binefacere a romilor pentru dezvoltarea culturii şi renaşterii naţiunii "Baronul Mircea Cerari" din oraşul Soroca;
3. Asociaţia Obştească a Romilor "Corona Romani" din raionul Nisporeni, satul Vulcăneşti;
4. Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor "Prosperarea" din raionul Nisporeni, satul Vulcăneşti;
5. Asociaţia Obştească "Tîrni Odi" din oraşul Otaci.

Această intervenţie realizată în cadrul proiectului "Diferenţele nu sunt obstacole II", vine să stimuleze ONG-urile date să elaboreze şi să implementeze strategii de dezvoltare a organizației. Ca prioritate, în planul strategic al fiecărei organizații în parte se ține cont de următoarele componente, cum ar fi, scrierea de proiecte și atragerea de fonduri, prevenirea abandonului şcolar și a căsătoriilor timpurii în rândul tinerelor de etnie romă, cooperarea ONG rome cu administrația publică locală.

În cadrul proiectului dat, liderii romi urmează să elaboreze, dar și să depună proiecte spre finanțare, acesta fiind primul pas spre dezvoltarea și consolidarea organizațiilor neguvernamentale constituite de etnicii romi.

Următoarea activitate din cadrul proiectului va fi cursul de formare a femeilor lider în formarea de opinie cu privire la respectarea egalității gender.

Proiectul “Diferențele nu sunt obstacole II”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA şi susținut financiar de Fundația Soros-Moldova, are drept scop de a contribui la prevenirea discriminării pe criteriul etnic și gender a fetelor de etnie romă din localitățile Soroca, Otaci și Vulcănești.


telegram