Ședință consultativă cu Ministerul Tineretului și SportuluiPrestatorii de servicii prietenoase tinerilor au avut o întâlnire cu conducerea Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova la 21 octombrie, în cadrul unei ședințe consultative privind documentele ce vizează domeniul tineret. Prezenți la ședință au fost Viceministrul Tineretului și Sportului, Andrei Spânu, alți reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului, centrelor regionale de tineret, centrelor comunitare și municipale, inclusiv a asociațiilor obștești din republică.

În cadrul acestei ședințe au fost puse în dezbatere proiectul de lege cu privire la tineret, cu eventualele modificări. Potrivit lui Ion Donea, șeful Direcției programe tineret din cadrul ministerului, prezentul proiect de lege cuprinde toate aspectele ce țin de lucrul cu tinerii. Mai mult de atât, au fost introduse noțiuni noi, dar și alte reglementări, care ar facilita punerea în aplicare a politicilor de tineret.

Ținând cont de aceasta, au fost denumite și explicat rolul instituțiilor responsabile de implementarea politicelor de tineret la nivel local și național și ce intră în competența acestora. 

Ministerul Tineretului și Sportului nu are experți care ar realiza periodic o analiză a sectorului de tineret. În acest sens, Centrul Național pentru Programe și Analiză în domeniul Tineretului vine să ofere asistență logistică și metodologică centrelor din sectorul de tineret și să evalueze programele și proiectele de tineret în baza indicatorilor de performanță stabiliți în documentele de planificare strategică ale Ministerului Tineretului și Sportului. 

Rolul de a dezvolta standarde de calitate pentru serviciile prestate tinerilor și de a acredita și monitoriza activitatea structurilor ce prestează servicii de tineret îi aparține Agenției de Acreditare și Asigurare a Calității Serviciilor pentru Tineri. “Acestea sunt cele două structuri, în care ne putem speranța”, a specificat specialistul Ion Donea.

În scopul susținerii economice a tinerilor, una din propuneri a fost alocarea unui anumite sume de bani din bugetul local pentru finanțarea inițiativelor și programelor pentru tineri. Participanții au menționat că tinerii nu au ce pune pe gaj pentru a lua credite, respectiv, nu sunt în stare să-și dezvolte inițiativele antreprenoriale. 
Mai multe semne de întrebare a provocat modificarea vârstei după care o persoană se poate numi „tânăr”. În legea cu privire la tineret, care a intrat în vigoare în aprilie 1999, tineri sunt numite persoanele cu vârsta între 16-30 de ani. 

În actualul proiect de lege, tânăr este considerată persoana cu vârsta cuprinsă între 14-29 de ani. În cadrul întrunirii au fost înaintate propuneri ca aceasta să fie prelungită până la 35 de ani.

Proiectul de lege mai explică menirea lucrătorului de tineret și specificul lucrului cu tinerii, educația non-formală și informală cu participarea tinerilor.

Până la finele acestui an, Rețeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor se va întruni în mai multe ședințe, unde se vor consulta documente ce vizează politica de tineret, inclusiv va organiza ediția a doua a Forumului Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.

De menționat, că această activitate s-a realizat în cadrul Proiectului ”Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, care are drept scop crearea condițiilor pentru autodezvoltarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova, în aspectul asigurării calității și eficienței serviciilor prestate.

Ședința s-a desfășurat în sala de ședințe a Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, care se află pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, mun. Chișinău, Republica Moldova.