Moldova pe calea atingerii Obiectivelor Globale

Distribuie prietenilor:Liderii mondiali tocmai au adoptat noile Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), cunoscute ca și Obiective Globale. Acestea reprezintă o viziune comună privind crearea unui parcurs durabil pentru oameni și planetă până în 2030. Acesta este principiul de bază al noii agende de dezvoltare, care poate determina lumea să acționeze pentru a pune capăt sărăciei, pentru a-și schimba viața și pentru a proteja planeta.

În Moldova, accentul este pus pe reducerea sărăciei, accesul la educație și abilitarea femeilor, domenii în care persistă numeroase provocări.

Situația regională, la fel ca și multe alte provocări cu care se confruntă țara, necesită noi abordări ingenioase din partea locuitorilor Moldovei și agențiilor de dezvoltare, care au scopul de a acorda ajutor țării. Eu am toată încrederea că noile Obiective ne vor călăuzi pe parcursul următoarei etape de dezvoltare – începând cu accesul atotcuprinzător la serviciile primare, ceea ce prezintă primul pas, și terminând cu viziunea asupra aspectelor de calitate, responsabilitate și justiție.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă definesc modul în care cooperăm pentru a promova demnitatea, egalitatea, justiția, prosperitatea și bunăstarea comună, în același timp, protejând mediul. Noi suntem prima generație care poate pune capăt sărăciei și ultima ce poate evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice.

Pe parcursul activității mele în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), am învățat că stabilirea obiectivelor și țintelor funcționează. Un precedent a fost stabilit, de exemplu, de către proiectul PNUD-UE privind biomasa. În prezent, Moldova este aproape totalmente dependentă de sursele externe de energie. Către 2020 este planificată generarea a o cincime din necesarul de energie, provenită din surse regenerabile locale și reducerea generală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 25 de procente. Datorită parteneriatului cu PNUD-UE, am demonstrat potențialul biomasei, începând cu instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă în 144 de instituții și în mai mult de 600 de gospodării private, aceasta incluzând peste 90.000 de persoane pe întreg teritoriul țării. Beneficiile sunt evidente: clădirile au fost încălzite la un nivel confortabil pe durata iernii și, mai ales, emisiile de gaze cu efect de seră s-au redus semnificativ, cu 30.000 de tone de CO2 anual.

Așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm activitatea în anii ce urmează.

Milioane de vieți umane s-au îmbunătățit datorită eforturilor comune în scopul atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), ceea ce servește drept fundament pentru noua Agendă de Dezvoltare Globală. ODM au fost deja aplicate în reducerea sărăciei, sporirea accesului la sursele îmbunătățite de apă potabilă, îmbunătățirea nivelului de viață a persoanelor ce locuiesc în condiții mizerabile și obținerea egalității de gen în cadrul învățământului primar. Moldova este un bun exemplu în acest sens, întrucât a reușit să reducă semnificativ rata sărăciei absolute și extreme, atingându-și țintele până în 2015: 11,4% și 0,1% în 2014 vs. țintele de 20% și, respectiv, 3,5. Dacă lucrurile vor evolua cu aceeași pași, lumea va realiza mai multe ținte ale ODM-urilor.

Pe parcursul ultimilor 20 de ani, probabilitatea mortalității infantile de până la cinci ani a fost redusă practic în jumătate. Global, rata mortalității materne a scăzut aproape în jumătate. Din ce în ce mai multe persoane beneficiază de tratament antiretroviral pentru infecția HIV. Mai mult de șase milioane de decese cauzate de malarie au fost evitate datorită expansiunii substanțiale ale intervențiilor împotriva acesteia. A fost realizat un progres enorm, care a demonstrat valoarea unei agende unificate, susținute de obiective și ținte. Cu toate acestea, în pofida progresului realizat, fenomenul sărăciei nu a fost eradicat în totalitate.

Iată de ce aceste 17 Obiective noi vor continua această călătorie spre progres pentru fiecare ce intenționează să promoveze axarea umanității asupra eliminării sărăciei, foametei și a problemelor majore de sănătate, precum și să abordeze noi domenii, prin stabilirea obiectivelor și țintelor privind inegalitățile, creșterea economică, locurile decente de muncă, energia, schimbările climatice, precum și pacea, justiția și altele.

Eu am încrederea că noi vom atinge rezultate substanțiale, asumându-ne diverse provocări interconectate, cu care ne confruntăm. Contribuția la atingerea Obiectivelor Globale și obținerea prosperității comune este în interesul fiecăruia și oferă mari oportunități de investiție, care vor fi în beneficiul tuturor oamenilor și planetei. Succesul acestei agende ambițioase de acțiune globală va fi determinat de lideri, guverne și oameni, în special la nivel local. Obiectivele trebuie să aibă importanță pentru noi toți, întrucât toți purtăm răspundere comună pentru viitorul nostru.

Să ne concentrăm, deci, asupra problemelor comune și să cooperăm în scopul depășirii acestora. Cu aceste noi Obiective de Dezvoltare Durabilă interconectate, care-i vizează pe toți, putem avansa cu mult în sensul eliminării tuturor formelor de sărăcie și să ne asigurăm că nimeni nu va fi defavorizat, putem aborda practici durabile și proiecta în mod demn viitorul tuturor oamenilor și țărilor.

PNUD este gata să ajute Republica Moldova în elaborarea planurilor de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Vom coopera îndeaproape cu guvernul, sectorul privat, societatea civilă și mulți alți parteneri din țară, la realizarea eforturilor în scopul obținerii rezultatelor durabile pentru oameni și planetă.

Dafina Gercheva, Coordonatoare Rezidentă ONU/Reprezentantă Rezidentă PNUD


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.