Apel cu privire la concursul public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalitățiiApel cu privire la concursul public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

 

Către Comisia specială de organizare și desfășurare
a concursului public pentru selectarea candidaților
la funcția de membru al Consiliului pentru
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

 

Chișinău, 14 februarie 2013

Stimați membri ai Comisiei speciale,

Contând în continuare pe deschiderea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Comisia specială în continuare) față de sugestiile societății civile cu privire la modalitatea de organizare a concursului, care au la bază dorința comună de a selecta cei mai buni candidați în Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliu pentru Nediscriminare și Egalitate în continuare),

Apreciind efortul Comisiei speciale în ceea ce privește organizarea într-un mod transparent și participativ a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru Nediscriminare și Egalitate și dorința de a selecta cei mai competenți membri, în special stabilirea expresă a cerințelor față de candidați, fixarea termenului pentru depunerea dosarelor, publicarea CV-urilor candidaților pe site-ul Parlamentului, solicitarea avizelor din partea societății civile cu privire la candidați și admiterea reprezentanților societății civile la etapa de preselecție a candidaților,


Referindu-ne la activitățile desfășurate în cadrul etapelor precedente ale concursului, având scopul de a contribui la sporirea calității procesului de organizare și desfășurare a prezentului concurs, cât și a altor concursuri publice organizate de Parlament, aducem atenției Dumneavoastră următoarele recomandări:

1. Subsemnații apreciază faptul admiterii reprezentanților societății civile și a părților interesate să participe la etapa de preselecție din 12 februarie 2013. Apreciem mult, de asemenea, și calitatea întrebărilor adresate candidaților de către membrii Comisiei speciale, fapt care demonstrează studierea minuțioasă a dosarelor candidaților, interesului Dumneavoastră de a identifica cei mai buni candidați.
În același timp, aducem la cunoștința Dvs. discrepanța dintre informația circulată anterior și evenimentul desfășurat de fapt. Și anume, atât candidații, cât și reprezentanții societății civile admiși să participe la ședința din 12 februarie au fost informați despre desfășurarea interviurilor individuale cu candidații, preconizată în ziua respectivă, începând cu orele 10.00, dar de fapt a avut loc preselecția candidaților.
Preselecția presupune excluderea din concurs a candidaților care în mod evident nu întrunesc condițiile cerute pentru a candida la funcția respectivă, iar dubiile cu privire la întrunirea criteriilor de eligibilitate urmează a fi clarificate în cadrul interviului. De menționat, astfel, că decizia Comisiei speciale cu privire la excluderea a 3 candidați din concurs nu a fost suficient de clară. Orice decizie care exclude candidații din concurs necesită a fi argumentată și făcută publică.
În acest context, solicităm respectuos Comisiei speciale să publice cat mai curând posibil decizia cu privire la respingerea celor 3 candidați, cu argumentarea de rigoare.
Pentru a spori calitatea procesului de organizare și desfășurare a concursurilor publice, recomandăm reglementarea clară a etapelor concursurilor publice organizate de Parlament pentru a exclude interpretările ambigue ale etapelor acestora și, respectiv, ale așteptărilor candidaților și părților interesate. Menționăm, în acest sens, disponibilitatea de a contribui la elaborarea unui regulament-cadru cu privire la organizarea concursurilor publice de Parlament.

2. Contând în continuare pe gradul înalt de transparență al activității desfășurate de Comisia specială, inclusiv în ceea ce privește admiterea reprezentanților societății civile ca observatori în timpul interviurilor cu candidații, solicităm respectuos diseminarea informației cu privire la data, ora și locul desfășurării interviurilor în termeni utili, publicând anunțul pe pagina electronică a Parlamentului. Suntem recunoscători pentru deschiderea membrilor Comisiei speciale și în special al consultanților implicați în proces de a oferi informația respectivă, însă publicarea anunțurilor pe pagina electronică a parlamentului va asigura diseminarea informației către un număr mai mare de persoane.

3. În ceea ce ține de rezultatele interviului și propunerile pentru aprobarea de către Parlament a candidaților propuși de Comisia Specială, recomandăm insistent întocmirea cât mai curând posibilă a avizelor argumentate pentru fiecare candidat selectat în urma interviului și publicarea avizelor pe pagina web a Parlamentului cu 3-5 zile lucrătoare înainte de prezentarea acestora în Plenul Parlamentului.
Suntem îngrijorați de faptul că au fost preselectați pentru interviu doar 5 candidați, ceea ce reprezintă exact numărul membrilor ce urmează a fi selectați. Republica Moldova deja este în întârziere gravă cu privire la punerea în aplicare a Legii cu privire la asigurarea egalității. Astfel, în cazul în care în urma interviului nu vor fi selectați toți cei 5 candidați, recomandăm Comisiei speciale prezentarea pentru confirmarea de către Parlament a candidaților selectați, fără a aștepta rezultatele unui nou concurs pentru completarea funcțiilor de membru al Consiliului pentru Nediscriminare și Egalitate. Este foarte importantă crearea cât mai curând posibilă a condițiilor principale pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la asigurarea egalității și evitarea oricăror tergiversări neîntemeiate.

Pentru informație suplimentară rugăm să contactați pe:
- Ion Schidu, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova la nr. de contact 244 911, ext. 18, tel. mobil 069 096 689 sau la adresa de email ionschidu@gmail.com;
- Ana Furtună, Coordonator de proiect, Coaliția Nediscriminare, la mob. 069627355 sau la adresa de email ana.furtuna@yahoo.com;
- Nadejda Hriptievschi, Centrul de Resurse Juridice, mob. 069817237 sau email nhriptievschi@gmail.com.

Cu cele mai înalte considerațiuni,

Vanu JEREGHI,
Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova

Olga BÎTCĂ,
Consultant, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului

Ana FURTUNĂ,
Coaliția Nediscriminare

Cristina PERETEATCU,
Amnesty International Moldova

Nadejda HRIPTIEVSCHI,
Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Ana UNGUREAN,
Institutul pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăților Fundamentale ale Omului

Anastasia DANILOVA,
GenderDoc-M

Lela METREVELI,
Ambasada Drepturilor Omului

Ion MANOLE,
Promo-Lex

Iulia MARCINSCHI,
Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului


telegram