Raportul "Drepturile copilului monitorizate de copii"

alt Raportul „Drepturile copilului monitorizate de copii” a fost realizat de 74 de copii, membri ai Grupurilor de Lucru pentru Drepturile Copilului (GLDC) din Raioanele Leova şi Orhei şi ai Grupului de Reflecţie, care au monitorizat respectarea drepturilor copilului la educaţie, la protecţie împotriva abuzului şi violenţei şi la participare în instituţiile lor de învăţământ şi în localităţi timp de 14 luni.

Observaţiile copiilor sunt însoţite de recomandări privind îmbunătăţirea accesului la educaţie şi a calităţii ei, a serviciilor de prevenire şi acordare a susţinerii pentru copiii victime ale abuzului şi violenţei, precum şi recomandări pentru luarea în considerare a opiniei copilului în procesele decizionale în familie, şcoală, servicii sociale, comunitate. De asemenea, raportul include viziunea copiilor asupra proiectului Strategiei Naţionale de Protecţie a Copilului şi Familie, care include un set de argumente pentru fiecare din cele 5 domenii prioritare pentru copii, în care se cere intervenţia autorităţilor.

Raportul a fost prezentat pentru prima oară în cadrul Forumului Naţional al Copiilor, în cadrul căruia autorii raportului l-au transmis autorităţilor responsabile de respectarea, protecţia şi asigurarea drepturilor copilului: reprezentanţilor din Parlamentul RM, membrilor Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, comunităţii internaţionale, societăţii civile, mass-media. Anterior, anumite părţi ale raportului au fost prezentate colaboratorilor Direcţiilor Raionale Învăţământ şi managerilor instituţiilor educaţionale din raioanele Leova şi Orhei.

Raportul „Drepturile copilului monitorizate de copii” a fost editat în cadrul proiectului „Liber, Puternic şi Protejat – spre un sistem mai bun de protecţie a copiilor în Republica Moldova”, implementat de către Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliile Raionale Leova şi Orhei, cu susţinerea financiară a Reprezentanţei UNICEF în Moldova şi Fundaţiei OAK.

Raportul „Drepturile copilului monitorizate de copii”» Document PDF


Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)
Tel./fax: 71.65.98, 74.78.13
E-mail: ciddc@yahoo.com
Web: http://www.childrights.md