Guvernul consultă copiii în elaborarea Strategiei Naționale de Protecție a Copilului şi Familiei

alt

15-09-2012 Chișinău – 19 copii, membri ai Grupului de Reflecție, s-au reunit pentru 2 zile (12-13 octombrie) la Chișinău, pentru a prezenta ideile personale şi cele ale colegilor despre prioritățile Strategiei Naționale de Protecție a Copilului şi Familiei, ce urmează să fie definitivată de Guvern până la finele anului.

„Copiii cu nevoi speciale se tem să frecventeze cercurile extrașcolare pentru că știu că vor fi discriminați acolo”; „Ca şi în orice sat, copiii de la noi din localitate se confruntă cu problema plecării părinților peste hotare”; „Copiii nu se simt auziţi şi ascultaţi de către adulţi”; „Din lipsa banilor, unii adolescenţi nu frecventează şcoala şi sunt trimişi la muncă”; „Copiii sunt bătuți de propriii părinți, în rezultat se închid în sine, devin și ei violenți, iar când au probleme nu le spun părinților pentru că le este frică să nu fie bătuți din nou” – sunt fragmente din relatările copiilor după ce au realizat o monitorizare de aproape 3 luni despre cele mai frecvente probleme ale semenilor lor. Membrii Grupului de Reflecţie au relatat situații din propria comunitate şi au constatat că această stare de lucruri este caracteristică pentru mai multe localități din țară.

În rapoartele lor de monitorizare, compilate în urma consultărilor cu semenii, membrii Grupului de Reflecție au notat că, în mare parte, problemele copiilor rămân nediscutate. „Majoritatea copiilor care se află în aceste situaţii nu fac nimic, fiind deprimaţi şi confuzi, pentru că sunt neajutoraţi şi singuri”, afirmă Dumitrița Budaca, Fălești.

„Primăria și Guvernul ar trebui să înființeze mai multe centre de zi și centre de suport psihologic, să acorde mai multă atenție profesionalismului pedagogilor și educatorilor din instituțiile de învățământ preșcolar și să înăsprească pedepsele pentru orice încălcare a drepturilor copilului” - sunt unele răspunsuri colectate de Diana Jalbă din Chişinău la întrebarea: „Ce ar trebui să facă Primăria şi Guvernul pentru ca tu şi alţi copii să vă simţiţi în siguranţă?” alt

În cadrul atelierului de lucru copiii au dezvoltat argumente şi au formulat cinci priorităţi pentru Strategia Naţională de Protecție a Copilului şi Familiei:

  1. Incluziunea socială şi educaţională a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a minorităţilor etnice
  2. Consolidarea unui mediu protector al copilului în ambianţa familială
  3. Prevenirea şi protecţia de riscuri sociale la copiii rămaşi singuri acasă
  4. Prevenirea abuzului faţă de copii şi protecţia copiilor - victime ale abuzului şi neglijării
  5. Combaterea exploatării prin muncă a copilului.

Acestea vor fi transmise grupului de experţi responsabili pentru elaborarea Strategiei şi vor fi prezentate autorităţilor publice şi mass-media la Forumul Naţional al Copiilor din 19-20 noiembrie 2012 – eveniment consacrat aniversării Convenţiei privind Drepturile Copilului.

Grupul de Reflecție reunește 24 de copii, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, reprezentând diferite grupuri de lucru, consilii consultative din Călăraşi, Chişinău, Făleşti, Leova, Orhei, Ungheni, inclusiv copii cu dizabilităţi, copii de etnie romă, absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale şi beneficiari ai serviciilor de îngrijire alternativă.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, în cadrul proiectului „Liber, Puternic și Protejat – spre un sistem mai bun de protecție a copiilor în Republica Moldova”, implementat în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în Moldova și Fundației OAK.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta:
Centrul de Informare şi Documentare privind drepturile Copilului din Moldova
Claudia Danii, coordonator participarea copiilor
Str. E. Coca 15, MD-2008 Chişinău
Tel./fax: +373 22 747813; +373 22 71 65 98; +373 22 744600
Mob: +373 69 253838
Email: ciddc[@]yahoo.com
www.childrights.md

alt

 

alt