ONG-urile apelează la Guvern să nu susţină unele iniţiative de reformare a CEDOUn şir de organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului fac apel către guvernare să nu susţină iniţiativele de reformare a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), prin care se propune limitarea competenţelor acesteia, transmite Info-Prim Neo.

Vlad Gribincea, preşedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, a comunicat că Marea Britanie, care prezidează acum Comitetul de Miniştri al Consiliul Europei, îşi propune reformarea CEDO. „În ianuarie, în discursul său adresat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, premierul britanic David Cameron a subliniat principalele iniţiative de reformare a curţii. Proiectul de declaraţie va fi discutat la o conferinţă la nivel înalt, care va avea loc la Brighton, Marea Britanie, între 18 şi 20 aprilie”, a comunicat Vlad Gribincea în cadrul unor dezbateri publice la 28 martie.

Britanicii spun că reformarea curţii este necesară deoarece are prea multe cereri pe rol, la moment 150 mii. Pe de altă parte, curtea spune că va putea procesa rapid cererile restante, a subliniat Vlad Gribincea.

Preşedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova crede că principala cauză a numărului mare de cereri depuse la CEDO este acţionarea greşită a autorităţilor din unele state membre ale Consiliului Europei. „Suntem siguri că o mai bună protecţie a drepturilor omului nu poate fi asigurată prin limitarea competenţei curţii. Propunerile de limitare a competenţei curţii va afecta grav nivelul de protecţie a drepturilor omului, în special în astfel de ţări precum Moldova. Modificarea condiţiilor de admisibilitate, prin introducerea unor criterii noi sau înăsprirea celor existente, va afecta dreptul la recurs individual şi nu va contribui la micşorarea volumului de lucru al CEDO”, a declarat Vlad Gribincea.

Având în vedere cele expuse, ONG-urile specializate cheamă autorităţile Republicii Moldova să nu susţină iniţiativele de limitare a competenţei CEDO. În schimb, solicită acestora să se concentreze în special asupra susţinerii, cu resurse suplimentare necesare, a grefei CEDO şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei. Totodată, acestea solicită îmbunătăţirea executării la nivel naţional a hotărârilor curţii şi sporirea calităţii şi transparenţei procedurilor naţionale de nominalizare a candidaţilor pentru funcţia de judecător la CEDO.

„O poziţie similară este împărtăşită de peste 80 de organizaţii non-guvernamentale britanice şi est-europene care se ocupă de protecţia drepturilor omului”, a notat Vlad Gribincea. Semnatarii apelului către guvernare sunt: Ambasada Drepturilor Omului, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Asociaţia Promo-LEX, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului CREDO, Fundaţia Soros-Moldova şi Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova.

Info-Prim Neo

telegram