APEL PUBLIC cu privire la declaraţiile politice privind revindicarea funcţiei de Procuror GeneralRecent, reprezentanţi ai forţelor politice au făcut declaraţii publice despre dorinţa de a „obţine” funcţia de Procuror General, ca recompensă pentru că ar fi „renunţat la funcţii ce le reveneau potrivit angajamentelor politice anterioare”(1).

Potrivit Constituţiei şi legii, procuratura trebuie să fie independentă de executiv şi legislativ. Totuşi, în Republica Moldova procuratura a fost şi încă este acuzată de manifestarea unei atenţii excesive faţă de realităţile politice, iar această percepţie se datorează, într-o mare măsură, modului de alegere a Procurorului General al Republicii Moldova. Din acest motiv, în Programul de Activitate al actualului Guvern este prevăzută drept activitate prioritară modificarea procedurii de numire şi destituire a Procurorului General, prin excluderea posibilităţii de numire şi de destituire a acestuia pe criterii politice. O prioritate similară este prevăzută şi în Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016.

Suntem convinşi că doar o procuratură independentă de politic poate apăra adecvat interesele societăţii. Fără o procuratură eficientă, sistemul de justiţie nu poate progresa. De funcţia de Procuror General depinde, în cea mai mare măsură, cum activează şi care este imaginea procuraturii. Experienţa anterioară a Republicii Moldova de numire a conducerii Procuraturii Generale pe criterii politice a ştirbit mult din eficienţa procuraturii şi a redus încrederea societăţii în această instituţie. Mai mult, astfel de iniţiative sunt incompatibile cu Programul de Activitate al Guvernului şi Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei.

Asociaţiile semnatare îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu declaraţiile menţionate mai sus şi solicită clasei politice din Republica Moldova să se abţină de la nominalizări în procuratură pe criterii politice şi să modifice cât mai rapid procedura de numire şi de destituire a Procurorului General, prin excluderea posibilităţii de numire şi de destituire a acestuia pe criterii politice.

 

Semnatari:

Ambasada Drepturilor Omului

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

Asociaţia Promo-LEX

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

 

Persoană de contact:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Preşedinte, Vladislav GRIBINCEA, tel. 7948 5070

 


[1] A se vedea, în special, declaraţiile Preşedintelui Partidului Liberal, dl Mihai GHIMPU, din 20 martie şi 22 martie 2012