Națiunile Unite și Guvernul Republicii Moldova au semnat un nou program de cooperare

CHIȘINĂU, 10 februarie 2012 – Națiunile Unite și Guvernul Republicii Moldova au semnat astăzi un program pentru dezvoltare și asistență în valoare de 217 milioane dolari SUA pentru anii 2013-2017. Noul program de cooperare “Spre unitate în acțiune: Cadrul de Parteneriat ONU - Republica Moldova” susține prioritățile și obiectivele de dezvoltare ale Moldovei în domenii importante: (1) guvernarea democratică, justiția, egalitatea și drepturile omului; (2) dezvoltarea umană și incluziunea socială; și (3) mediu, schimbările climatice și gestionarea riscului de dezastre naturale.

“Noul Cadrul de Parteneriat este rezultatul unui proces larg de consultări cu mulți parteneri din guvern și societatea civilă. Acesta se bazează pe experiența obținută în realizarea programului anterior, contribuind la aprofundarea reformei ONU în țară pentru a răspunde mai eficient priorităților naționale”, a spus Kaarina Immonen, Coordonator Rezident ONU în Moldova, care a semnat programul din partea ONU. ”ONU va continua în anii următori să sprijine prioritățile Moldovei de integrare europeană”.

La ceremonia de semnare care a avut loc la Telenești, unul dintre multele orașe și comunități care au beneficiat de asistența și suportul ONU, Prim-ministrul Vlad Filat a subliniat: “Guvernul Moldovei apreciază în mod special noua viziune de “unitate în acțiune” care va contribui la fortificarea coerenței și cooperării dintre agențiile ONU și partenerii naționali. Noul program oferă o descriere cuprinzătoare a asistenței ONU pentru realizarea priorităților naționale și reprezintă un pas înainte în aducerea serviciilor mai aproape de oameni”.

În continuarea evenimentului de semnare a programului de cooperare ONU-Moldova, autorităţile publice locale din Sîngerei, Teleneşti, Nisporeni şi Cantemir au prezentat experienţa lor privind funcţionarea Birourilor Comune de Informaţii şi Servicii şi echipele lor mobile. Femeile şi bărbaţii din aceste patru raioane beneficiază de un acces mai bun la informaţii şi servicii în domeniul ocupării forţei de muncă, protecţiei sociale, agriculturii, cadastrului şi antreprenoriatului. Finanțată de Guvernul Suediei şi implementată de ONU, această inițiativă  ajută oamenii să-și soluţioneze mai uşor și într-un mod mai transparent problemele, să-şi exercite drepturile, să găsească un loc de muncă şi să-şi îmbunătăţească condiţiile de viaţă.

Conform Cadrului de Parteneriat 2013-2017, ONU va asigura continuarea reformelor în sectorul justiției și dezvoltării instituționale, promovând în același timp drepturile omului și egalitatea genurilor consolidând organizațiile societății civile.

Cît privește dezvoltarea umană și incluziunea socială, ONU va continua să depună eforturi pentru reducerea sărăciei, îmbunătățirea accesului la serviciile de bază în domeniul sănătății, educației și protecției sociale și pentru o dezvoltare locală și regională mai echitabilă și durabilă pentru condiții socio-economice mai bune, în special pentru grupurile vulnerabile.

Pentru abordarea problemelor de mediu, schimbărilor climatice și gestionarea riscului de dezastre naturale, ONU va sprijini autoritățile centrale și locale în gestionarea durabilă a mediului și resurselor naturale în toate sectoarele și în creșterea nivelul de educație și conștientizare în domeniul mediului – care în final vor contribui la o creștere economică durabilă și o calitate mai bună a vieții.

Cadrul de Parteneriat pentru 2013-2017 include peste douăzeci de agenții, fonduri și programe ONU  rezidente și non-rezidente, care prin activitățile sale contribuie la realizarea priorităților de dezvoltare ale Moldovei: Organizația pentru Agricultură și Alimentație (FAO), Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), Organizația Internațională a Muncii (ILO), Organizația Internațională pentru Migrație (IOM), Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (ICNUR), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Banca Mondială (BM), și agențiile non-rezidente: Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA), Comisia ONU pentru Legea cu privire la Comerțul Internațional (UNCITRAL), Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC), Centrul pentru Comerț International (ITC), Conferința ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (UNIDO).

Organizația Națiunilor Unite și-a stabilit prezența în Republica Moldova prin intermediul programelor și agențiilor specializate după puțin timp de la aderarea țării la ONU în 1992.

Sursa: http://www.un.md/news_room/pr/2012/undaf/index_ro.shtml