Ministerul Justiției și UNICEF au organizat o conferință de evaluare a reformelor privind justiția pentru copii

Ministerul Justiției, în colaborare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), au organizat azi, 1 noiembrie, o conferință de evaluare a reformelor privind Justiția pentru copii în Republica Moldova. Participanții la acest eveniment, printre care conducerea Ministerului Justiției, reprezentanți ai instanțelor de judecată, ai Procuraturii Generale și ai altor instituții responsabile, precum și experți naționali și străini, au analizat normele internaționale și practicile în promovarea reformelor privind justiția pentru copii, precum și impactul reformelor realizate în acest domeniu în Republica Moldova. De asemenea, au fost discutate probleme ce țin de implementarea probațiunii juvenile în Republica Moldova sau specializarea judecătorilor și a procurorilor în domeniul justiției pentru copii.

Cu această ocazie, s-a constatat că reformele legislative promovate în ultimii ani în domeniul protecției drepturilor copilului în contact cu sistemul de justiție au adus schimbări salutabile. Astfel, durata sentințelor aplicate minorilor a fost redusă, numărul acelor scoși în afara sistemului juridic penal cât mai devreme posibil este în creștere, au fost create servicii de probațiune și desemnați procurori pentru examinarea cauzelor ce privesc copii, a scăzut numărul copiilor privați de libertate și s-au făcut eforturi pentru școlarizarea celor aflați în detenție preventivă.

Reprezentanții Ministerului Justiției au subliniat rolul important al partenerilor de dezvoltare în  realizarea reformelor în sectorul justiției pentru copii. Astfel, cu suportul UNICEF, între 2008 și 2010 a devenit posibilă instruirea, în cadrul Institutului Național al Justiției, a 80 de judecători și altor 80 de procurori, la care în 2011 s-au mai adăugat încă 71 de procurori specializați în problemele copiilor. De asemenea, a fost creată o rețea din 10 avocați publici  care au asistat aproape 700 de copii în perioada iulie 2009 – iunie 2010. În cadrul proiectelor comune au mai fost elaborate și publicate un set de ghiduri explicative pentru aplicarea legislației în domeniul probațiunii copiilor, iar pentru a oferi un suport angajaților instituțiilor penitenciare în cadrul Departamentului Instituții Penitenciare a fost elaborat și publicat un Ghid privind tratamentul deținuților minori.

Cu toate acestea, participanții la conferința au insistat și asupra unor probleme majore, care se reflectă în analiza datelor statistice. Acestea arată că dinamica și structura delicvenței juvenile din ultimii ani rămâne relativ constantă, iar potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne în prima jumătate a anului 2011 victime ale diferitor genuri de infracțiuni au fost peste 650 de copii. Rămâne răspândit fenomenul violenței fizice în familie, deseori în astfel de cazuri figurând copii. Pe lângă asta, anual sunt înregistrate cazuri de participare a minorilor la comiterea abuzurilor față de alți copii.

În acest sens, participanții la conferință au formulat un set de concluzii și recomandări, printre care amenajarea în cadrul instanțelor de judecată, a organelor procuraturii, celor de poliție și în birourile de probațiune a încăperilor destinate audierii copiilor, cu participarea psihologilor calificați în acest domeniu, dezvoltarea și promovarea măsurilor extrajudiciare de soluționare a cazurilor cu implicarea copiilor, asigurarea respectării drepturilor copiilor victime și martori în procesul de judecată, precum și revederea sistemului de sancționare a copiilor în detenție, conform standardelor internaționale.

Sursa: http://www.justice.gov.md/ro/news-ministr/10858/