Declaraţia ONG de media în legătură cu acţionarea în judecată a unor media

Distribuie prietenilor:


Organizaţiile neguvernamentale de media dezaprobă faptul atragerii mass-media în conflictele şilitigiile de orice natură dintre instituţiile statale şi private, atunci când natura conflictelor impune presei să comunice informaţii despre acestea publicului. Or, sarcina majoră a presei într-osocietate democratică este de a comunica idei şi opinii cu privire la chestiuni de interes public.

În acest context, amintim despre faptul acţionării în justiţie a două instituţii media, „Unimedia"şi „Timpul de dimineaţă", de către ministrul Transporturilor şi a Infrastructurii Drumurilor (MTID) Anatol Şalaru, în calitate de copârâţi, alături de compania aeriana privată „MoldavianAirlines". Anterior, între compania privată şi ministrul Şalaru a avut loc un schimb de replicicomunicate public în legătură cu presupusul „monopol" deţinut de către compania de stat„AirMoldova" pe piaţa aeriană din republică.

Într-un comunicat de presă difuzat la 14 aprilie2011, directorul „Moldavian Airlines" a acuzat MTID şi compania „Air Moldova" de protejareaunor scheme frauduloase. Ministrul Şalaru a acţionat cele două publicaţii în judecată pentrudifuzarea integrală a comunicatului de presă, în cadrul unui reportaj în care a fost reflectată şi poziţia MTID.

Organizaţiile de media semnatare condamnă acţiunea ministrului Şalaru şi o considerăinacceptabilă într-o societate democratică, în care presa are dreptul şi obligaţia de a informadespre subiectele de interes public, cu respectarea principiilor deontologice.

Considerăm oportunsă amintim că activitatea oricui deţine o funcţie publică, inclusiv de ministru MTID, poate şitrebuie să fie supusă verificării şi criticii din partea mass-media, pentru a contribui la asigurareaexercitării transparente şi responsabile a atribuţiilor publice.Recomandăm persoanelor publice să manifeste toleranţă faţă de critica difuzată în presă, înspecial în timpul campaniei electorale.

 

  • Centrul pentru Jurnalism Independent
  • Asociaţia Presei Independent
  • Asociaţia Presei Electronice
  • Comitetul pentru Libertatea Presei
  • Centrul de Investigaţii Jurnalistice

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet