Transparenta si participare-instrument eficient de impulsionare a dezvoltarii locale

Distribuie prietenilor:Experienţa internaţională atestă că participarea cetăţenească este un instrument eficient de impulsionare a dezvoltării locale. Avantajele ei se manifestă în sporirea calităţii procesului decizional, consolidarea parteneriatelor, atragerea de fonduri noi şi raţionalizarea utilizării resurselor existente, crearea imaginii benefice şi creşterea autorităţii administraţiei publice. Este bine cunoscut şi faptul că transparenţa autorităţilor publice, în special, fluxul continuu de informaţii către populaţie, este o precondiţie a unei participări comunitare eficiente.

Lipsa transparenţei în procesul de administrare, implicit procesul de luare a deciziilor, reprezintă unul din cele mai serioase obstacole în crearea unei societăţi democratice.

Populatia raionului Stefan Voda constituie 78,7 mii locuitori, 48 mii fiind de virsta matura. Peste 60 % din ei practic nu cunosc si nu vor sa aiba nici o responsabilitate fata de procesul decizional,  deoarece  ei  nu cunosc ca au drepturi, anume  dreptul de a avea acess la informatia publica, dreptul de a fi consultat, dreptul de a-si defini modul propriu de implicare in comunitate.

Informarea cetăţeanului, consultarea şi stimularea acestuia de a participa activ in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative dar şi anterior elaborării acestora respectiv prin aducerea acestora la cunoştinţă publică, reprezintă unele din cele mai importante atribuţii ale autorităţilor publice.Pe de altă parte, cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri trebuie să conştientizeze importanţa participării lor în elaborarea proiectelor de decizii ce ar putea să le afecteze interesele şi formularea unor recomandări pentru aceste proiecte.

Astfel, Organizatia Teritorila Stefan Vosda a MEM a organizat joi, 23 septembrie 2010 in incinta Muzeului Verde din orasul Stefan Voda o masa rotunda de evaluare a proiectului,, Transparenta si participare-temelia unei bune guvernari” sustinut si finantat de Ambasada SUA.

In cadrul evenimentului au participat reprezentanti ai Consiliului Raional, primari, agenti economici, specialisti din diverse domenii, ONG-uri, voluntar al Corpului Pacii.   

Participantii au avut prilejul sa fie informati de catre echipa de implementare cu toate realizarile efectuate pe parcusul perioadei de implementare a proiectului, cum ar fi informarea si instruirea cetăţenilor si reprezentantilor administratiei publice locale cu Legea privind transparenta decizionala prin intermediul seminarelor si trainingului petrecut in or.Stefan Voda, s.Copceac si Olanesti, instituirea Comitetului Consultativ Cetatenesc raional adoptat prin decezia nr.12-a din 29.01.2010, aprobarea ,,Regulamentului cu privire la drepturile si obligatiunile functionarilor primariei Stefan Voda” prin decizia nr.2/8 din 25.02.2010, instalarea panourilor informationale si cutiilor postale in fiecare primarie pentru colectarea sugestiilor si propunerilor cetatenilor, elaborarea si distribuirea pliantului,, Ghidul cetateanului activ din raionul Stefan Voda”, formarea bazei de date privitor la mecanismele de participare in procesul decizional  şi punerea lor la dispoziţia beneficiarilor  prin intermediul paginii web a organizatiei si primariilor, organizarea  intrunirilor cetatenesti in cartiere in cadrul carora s-au petrecut discutii publice intre cetateni,  functionari din diverse directii descentralizate si reprezentanti ai administratiei publice locale, organizarea Zilei Cetateanului, elaborarea si editarea ghidului cu bune practici,, Transparenta si participare.Temelia unei bune guvernari”,  reflectarea in mass-media a activitatilor realizate prin intermediul ziarului rational,, Prier” art. ,, Transparenta si participare-temelia unei bune guvernari” dnaAurelia Cibotari, ,, Transparenta pentru buna guvernare”,dna Tatiana Marin, ,, Transparenta si participare” –o pagina intreaga in ziarul raional,, Prier” Gr.Teslaru, ,,  Impreuna pentru o buna guvernare”,,Transparenta si participare in domeniul protectiei mediului” T.Marin, ,, ONG-APL-parteneriat sigur pentru o buna guvernare”, Aurelia Cibotari, ,, De la bune intentii la o conlucrare concreta in procesul decizional ”T.Marin, ,, Transparenta decizionala pentru o buna guvernare si dezvoltare locala” G.Iuras, in  radioul national, postul ,, Eco-Terra”, internet.

Domnul Valeriu Gaju, vicepresedintele raionului a venit cu propunerea de a continua implementarea proiectului cu extinderea activitatilor in toate localitatile raionului, pentru o informare si constientizare mai ampla a celor 48 mii locuitori virstnici din raionul Stefan Voda.

Primarul satului Slobozia, dl Anatolie Zavalisca a mentionat ca continuitatea proiectului este benefica pentru guvernantii nostri, pentru ca adesea deciziile lor nu pot fi executate in teritoriu( cum ar fi bugetul).

Dna larisa Voloh, primarul s.Palanca spune ca adesea primarii vin cu idei bune in fata locuitorilor, dar din start nu sunt sustinuti, fiindca s-au sfatuit cu ei. Cuvintul sateanului este foarte inportant si deaceia factorii de decizie ar trebui sa-l asculte si chear sa-l implice in luarea deciziilor.

Activizmul civic vine din credibilitatea actorilor locali si trebuie neaparat luata in seama importanta participarii cetatenilor in luarea deciziilor ne comunica dna Tatiana Ghilan, primar de Tudora,  pentru ca numai de cetatean depinde schimbarea in comunitate si intreaga tara.

Participantii au venit si cu unele propuneri intru imbunatatirea transparentei in localitatile din raion si numai, dar si in intreaga tara:

  • Informarea si constienttizarea transparentei decizionale a tuturor locuitorilor din sate,
  • De initiat Comitete Catenesti in primariile din raion,
  • De reflectat Legea Transparentei prin intermediul radioului, televiziunii, presei,
  • De extins activitatile proiectului in toate localitatile raionului Stefan Voda,
  • De invitat reprezentanti ai Guvernului si Parlamentului pentru informarea directa si veridica a cetatenilor din comunitatile rurale,
  • Instituirea liniilor fierbinti in primarii,
  • Responsabilitate si sustinere din partea ONG-urilor locale intru buna guvernare si dezvoltare durabila a  comunitatiilor.

Mesajul care am dorit sa-l transmitem cetatenilor prin intermediul implementarii proiectului a fost ca rolul cetatenilor si  societatii civile este foarte important pentru democratia locala, iar primul pas pe care cetatenii  ar trebui sa-l faca pentru a deveni cu adevarat cetateni a Republicii Moldova este sa-si cunoasca drepturile si ce au de facut, cum ar putea schimba lucrurile fiind corect informati, avind asigurat accesul la informatie si transparenta decizionala, sa nu fie indifirenti fata de problemele cei inconjoara si sa participe activ in procesul de dezvoltare a acomunitatii.

Tatiana Marin,

Presedintele OT Stefan Voda a MEM.Posted: 2010-09-28 00:30:17

Blog | Iniţiative Democratice

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet