Stagii

Concurs de admiterea la stagiu în avocatură

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Biroul Asociat de Avocați ”Hanganu Tănase & Partenerii” anunță concurs de admitere a stagiu în avocatură!

Candidaţi eligibili: Studenții anului IV, Absolvenţii şi Masteranzii Facultăţii de Drept interesaţi de o carieră în avocatură.

Scopul stagiuluieste de a oferi candidaţilor selectaţi posibilitatea de a efectua stagiul în avocatură în cadrul Biroului. Pe parcursul stagiului candidaţii selectaţi vor beneficia de o instruire practică în domeniul dreptului material şi procesual naţional şi internaţional.La sfârşitul programului, participanţii vor fi eligibili pentru susţinerea examenului de admitere în profesia de avocat. 

Programul este prevăzut pentru un termen de maxim 18 luni, începând cu data înregistră­rii candidatului în calitate de avocat stagiar.

Pe durata programului, stagiarii vor efectua cercetări juridice, redactadocumente, asista şi participa în procese judiciare civile, penale şi contravenţionale, vor întocmi documente în proceduri judiciare în faţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului şi a Curţilor de Arbitraj. Stagiarii deasemenea pot contribui la activitatea curentă a biroului prin activități auxiliare, inclusiv prin traduceri şi corespondenţă. 

Activitatea stagiarilor va fi remuneratăpe toată durata stagiului în baza unui onorariu lunar garantat la care vor putea fi adăugate bonusuri de performanță.

Pentru a participa la concurs, candidaţii eligibili sunt invitați să expedieze:

  1. CV;
  2. Scrisoare de motivare (maxim 1 pagină);
  3. Copia scanata a matriculei (pentru studenții anului IV);
  4. Copia diplomei de licență și master, după caz, cu suplimentul la diplomă.

Aplicațiile vor fi expediate la adresa electronică:  cariera@htp.md cu subiectul “Program de stagiu 2018-2019”.

Solicitările de participare la concurs vor fi înregistrate până la 20 martie 2018ora 18:00

Alte informații legate de concurs pot fi solicitate la adresa de email:cariera@htp.md

 

 

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.