Distribuie prietenilor:


COP 13 din 14.02.2020

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de traducere a materialelor tematice și publicațiilor în domeniile prioritare ale Asociației.

Servicii de traducere scrisă se solicită pentru următoarele limbi:

 • Română-Engleză
 • Engleză-Română
 • Română-Rusă
 • Rusă-Română
 • Rusă-Engleză
 • Engleză-Rusă

Specificul materialelor care vor fi înaintate spre traducere: articole tematice, comunicate de presă, apeluri, rapoarte și studii tematice, rapoarte de monitorizare, materialele dosarelor deținute în procedură civilă și penală, etc. Terminologia utilizată din domeniul: juridic, electoral, educație civică, drepturile omului etc.

* Toate publicațiile și materialele Asociației sunt disponibile pe următoarea adresă: www.promolex.md. Ofertanții interesați pot face cunoștință cu specificul și limbajul utilizat de Asociație.

Asociația Promo-LEX va încheia Contracte de Prestări Servicii cu persoane fizice sau juridice care vor efectua traduceri scrise la solicitare, reieșind din necesitățile Asociației.

Perioada de contractare – 12 luni

Cerințe față de ofertanți:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: ortografie, stilistică, morfologie etc.;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: drepturile omului, electoral, educație civică etc.;
 • Experiență relevantă de lucru;
 • Experiența de traducere în domeniile juridic, drepturile omului, electoral va constitui un avantaj;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrânși de timp.

Dosarul de Aplicare va include:

 • Pentru persoane fizice – CV actualizat cu indicarea experienței și expertizei relevante;
 • Pentru persoane juridice – Profilul companiei, Certificatul de înregistrare/Licența;
 • Două referințe (persoane fizice sau juridice) care pot confirma expertiza și care au beneficiat de serviciile ofertantului;
 • Referințe la lucrări executate (link-uri la publicații/texte traduse);
 • Oferta financiară în MDL.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • Opțional – ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

 Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor:

 

Limba de

lucru

Preț Volum de lucru
Preț pentru 1 pagină/regim normal/MDL, TVA 0% Preț pentru 1 pagină/regim normal/MDL, TVA 20% Preț pentru 1 pagină/regim de urgență, zile de odihnă/MDL, TVA 0% Preț pentru 1 pagină/regim de urgență, zile de odihnă/MDL, TVA 20% Nr. de pagini în regim normal/pe zi Nr. de pagini în regim de urgență, zi de odihnă/pe zi
Română-Engleză            
Engleză-Română            
Română-Rusă            
Rusă-Română            
Rusă-Engleză            
Engleză-Rusă            
 • 1 pagină = 1800 caractere fără spații (calculele se fac din varianta inițială a documentului).
 • Pentru persoane fizice prețul (brut) trebuie să includă toate taxele, după cum urmează: 18% fondul social, 9% asigurarea medicală; 6% fondul de pensii, 12% impozit pe venit.
 • Persoanele juridice vor completa tabelul de mai sus incluzând atât prețul cu TVA inclus, cât și la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.
 • Este posibilă depunerea ofertei pentru toate limbile solicitate sau, după caz, doar pentru 1-2 limbi (ex. doar pentru RO-ENG; doar pentru RO-ENG și ENG-RO; sau doar pentru RO-RU, etc.) în dependență de calificarea ofertantului.

Oferta trebuie expediată la adresa de e-mail:  tender@promolex.md  cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de traducere scrisă”.

Data limită de depunere a ofertelor este 27 februarie 2020, ora locală 18:00.

Evaluarea ofertelor se va efectua în 2 etape:

 1. La prima etapă, Ofertele vor fi analizate sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate în anunț. Criterii de evaluare: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară reflectă expertiza ofertantului și este competitivă.
 2. Ofertanții pre-selectați vor fi contactați și invitați la cea de-a doua etapă. Cea de-a doua etapă va consta în proba scrisă (ofertanții vor fi invitați să efectueze traducerea scrisă a unui text cu volum de aproximativ 0,5-1 pagină).

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Marina Bejenari, Asistentă de Program, +373 68008319, marina.bejenari@promolex.mdlogoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: