Promo

Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - consultant pentru efectuarea unui studiu

Distribuie prietenilor:


Nr.36_ DVV/ din 18.10.2019

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, în cadrul proiectului nr. 3523 Activi pentru educație în penitenciar”, implementat cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, semnat între DVV International Moldova și A.O. „Iniţiativa Pozitivă” la 01.08.2019, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui expert (persoană fizică sau juridică) sau grup de experți, pentru efectuarea unui studiu, ce ține de analiza situației privind accesul la educație a deținuților în penitenciarele din RM și după detenție a acestora.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați pentru ocuparea funcției date.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de  Referinţă” care pot fi accesați la acest link.
Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați trebuie să expedieze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile solicitate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.), prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 29 octombrie 2019, ora 16:00 la adresa:

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”

MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 (subsol)

Tel.: 022 00 99 74

Fax: 022 66 38 50

Email: procurari.initiativapozitiva@gmail.com

Pentru informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Ina Vutcariov

Șef Secție Activități pentru persoanele aflate în conflict cu legea

Tel. (+373) 69118842Organizații vizate: Initiativa Pozitiva |


Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo