Distribuie prietenilor:


HelpAge International anunță concurs de selectare a unei companii care să elaboreze un (1) videografic pentru sensibilizarea populației privind prevenirea și stoparea violenței domestice față de femeile în etate.

Cerințe minime față de candidați:

 • 2 ani de experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de lucru cu subiecte legate de drepturile omului;
 • Capacitate de a lucra în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține:

 • CV-ul și scurta descriere a organizației
 • Portofoliul clienților
 • Portofoliul care demonstrează prestarea serviciilor similare
 • Oferta financiară

Dosarul de participare trebuie expediat în format electronic până la 29 octombrie 2019, la adresa officehelpage@gmail.com

Accesați: termenii de referință

                                         

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unei companii care va produce un videografic

CONTEXT

În perioada 2016-2020 HelpAge Internațional, cu suportul financiar al Fondului de Sprijin a Națiunilor Unite (UN Trust Fund) pentru eliminarea violenței față de femei, implementează proiectul ”Realizarea drepturilor fundamentale ale femeilor în vârstă din Moldova”.

Proiectul are ca scop sensibilizarea populației, protecția, și promovarea drepturilor femeilor în etate, victime ale actelor de violență pe criterii de vârstă și de gen, precum și creșterea numărului de actori implicați în combaterea fenomenului de violență și abuz. Proiectul va spori numărul femeilor în vârstă (care au supraviețuit în urma actelor de violență) care se vor simți în siguranță, vor solicita și vor beneficia de sprijinul necesar oferit de instituțiile competente care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței și abuzului.

OBIECTIVELE ȘI DESCRIEREA SARCINILOR

Compania selectată (în continuare - aplicantul) va elabora un videografic cu durata de 50-70 secunde, despre violența femeilor pe tot parcursul vieții:

Elemente de conținut și mesaje care trebuie să se regăsească în video spot:

 • Violența față de femeile în etate nu apare spontan – de regulă este un fenomen ascuns ce are loc pe tot parcursul vieții de familie;
 • Explicarea termenului ”violența femeilor în etate” prin exemple;
 • Tipuri de violență: violența economică, fizică, psihologică, neglijare;
 • Violența nu trebuie tolerată /acceptată nici de femeile vârstnice nici de ceilalți membri ai comunității

Compania selectată va fi responsabilă de:

 • Elaborarea conceptului general al video spotului în baza solicitărilor expuse mai sus și a ședinței cu echipa proiectului
 • Elaborarea scenariului detaliat al video spotului
 • Elaborarea stroryboard-ului pentru video
 • Elaborarea voice over pentru video spot
 • Producția (montarea) video-ului
 • Producția video format web
 • Producție video format TV
 • Producție video în 2 versiuni lingvistice (română/rusă), cu posibilitatea titrării în engleză

MODALITATEA DE REMUNERARE

Achitarea pentru realizarea video spotului va fi efectuată în conformitate cu contractul de prestări servicii. Condițiile de plată vor fi negociate și agreate de ambele părți. Plata se efectuează în lei moldovenești, prin transfer bancar. 

 

CERINȚE MINIME FAȚĂ DE APLICANȚI:

 • 2 ani de experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de producere a video spoturilor în domeniul drepturilor omului;
 • Capacitate de a lucra în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți

DOSARUL DE PARTICIPARE TREBUIE SĂ CONȚINĂ:

 • CV-ul și scurta descriere a organizației
 • Portofoliul clienților
 • Portofoliul care demonstrează prestarea serviciilor similare
 • Oferta financiară

Dosarul de participare trebuie expediat în format electronic până la 29 octombrie 2019, la adresa officehelpage@gmail.com. Persoana de contact Victoria Barbulat 0699 987 48.

Date angajator: mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge International, 022 225098,. officehelpage@gmail.com.


Ajută-ne să distribuim acest articol: