A.O. Artemida anunță concurs de selectare a unui expert care va contribui la consolidarea gestiunii financiare a organizației.

A.O. Artemida anunță concurs de selectare a unui expert care va contribui la consolidarea gestiunii financiare a organizației.

SCOPUL CONTRACTULUI:

AO ”Artemida” este o asociație obștească fondată în 1998 care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței pe bază de gen prin: acordarea asistenței juridice, psihologice, sociale și de altă natură, plasament femeilor și copiilor victime ale violenței, dezvoltarea și implimentarea programelor pentru agresori, activități de instruire a factorilor de decizie și organelor competente, activități de prevenire a violenței la nivel de comunitate și regiune.

Asociația Obștească ”Artemida” intenționează să angajeze un expert( persoana fizica sau juridica) care va petrece un seminar de instruire de 2 zile a membrilor ONG Artemida in domeniul :

  • managementului financiar al ONG;
  • proceduri de achizitie in ONG;
  • certintele fata de politica de audit financiara;
  • rolul si obligatiunile cenzorului in ONG;

ATRIBUTII SPECIALE

  • Analiza si recomandari asupra modificarii politicilor existente(de achizitie, de contabilitate, de audit financiar) in ONG Artemida conform legislatiei in vigoare;
  • Va contribui la consolidarea gestiunii financiare a organizației;
  • Va furniza servicii de îndrumare pentru revizuirea și adaptarea:

- politicii de contabilitate;

- politicii de audit financiar;

-politicii de achizitie;

  • Elaborarea manualului de proceduri referitor la managementul financiar ;
  • Dezvoltarea termenilor de referinta pentru cenzor;

CERINȚE FAȚĂ DE CONSULTANT

Expertultul (persoana fizică sau juridica) trebuie să dețină:

Studii superioare și experiență în domeniu;

Cunoașterea la nivel avansat a politicilor de management financiar, de achiziție, de audit financiar și a legislației naţionale în vigoare;

Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română;

Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;

Aiblități de elaborare , de analiză și formulare de recomandări,;

Abilități de lucru în echipă, coordonare și facilitare;

DOSARUL DE APLICARE

Dosarul de aplicare va fi elaborat în limbile română sau engleză și va conține:

Scrisoarea de intenție, care va include referințe la experiențele anterioare relevante;

Curriculum Vitae cu indicarea a cel puțin 2 persoane de referință;

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

experiența expertului;

viziunea asupra executării și abordarea sarcinilor;

oferta financiară;

Termenul limită e depunere a dosarului:

Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul până la data de  30 septembrie 2019.

Dosarele vor fi expediate la adresa simionsirbu@yahoo.com , ori  paveltuvacov@yahoo.com  cu mențiunea “ Concurs consolidarea gestiunii financiare a organizației ”, sau direct la oficiul A.O. Artemida,  or. Drochia ,             str. Alexandru cel Bun 21

Informații suplimentare la telefonul:  079824900 
After display content

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo

promo

Promo

Promo