Distribuie prietenilor:


banner

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

și

CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC

 

APL din s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă, beneficiază de un grant din partea Uniunii Europene prin intermediul programului „Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP) pentru implementarea proiectului ”Crearea centrului de excelență prin pilotarea tehnologiilor de eficiență energetică și a surselor demonstrative de energie regenerabilă”. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului ”Renovarea sistemului de iluminat public cu corpuri LED (540 buc)” din s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă.

Gestionarul proiectului - AO Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova ONG și Beneficiarul proiectului – Primăria s. Feștelița, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:

  1. Companiile de construcție interesate să depună oferte pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiect.

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 500 lei (TVA zero) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova

Cod fiscal: 1015620000184

Cod IBAN: MD35AG000000022512901836

Banca beneficiară: B.C. “Moldova-Agroindbank” S.A., fil. nr. 1 Chisinau

Cod bancă: AGRNMD2X885

Destinația plății: pentru documentele de licitație SIP s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă

Copia ordinului de plată, împreună cu solicitarea de expediere a documentelor pentru licitație, vor fi expediate prin poșta electronică la adresa droscovan@gmail.com. După verificarea transferului, AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova va expedia setul electronic de documente companiei solicitante (în limba Engleză, conform procedurilor de procurare PRAG ale Uniunii Europene).

  1. Responsabilii tehnici atestațisă depună dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic, care va supraveghea lucrările de construcţie prevăzute de subproiect.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae actualizat; 3. Lista lucrărilor similare supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);  5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispună de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile și Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic  se depun pînă pe data de 8 octombrie 2019, ora 11.00, în adresa d-lui Liviu Andriuta, Lider de echipă, AO “Fondul de Inovații Sociale din Moldova” ONG, str. M. Eminescu nr. 27, MD-2012, mun. Chișinău, Moldova, (oficiul BCI). Rezultatele evaluării ofertelor vor fi făcute publice pe pagina www.fism.pro.md.

Persoana de contact: dl Dumitru Roșcovan, Manager de Proiect, GSM: 0692 41 847, e-mail: droscovan@gmail.com


Ajută-ne să distribuim acest articol: