Distribuie prietenilor:


În perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom implementează proiectul „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

  1. Pentru promovarea eficientă a incluziunii politice și pentru o informare calitativă a alegătorilor privind beneficiile alegerilor incluzive FEE a elaborat un spot video și un spot audio, cu durata de 30 de secunde, în limbile română şi rusă. În acest scop, FEE va angaja o companie sau câteva companii specializate în prestarea de servicii solicitate, care vor realiza sarcinile propuse pentru promovarea alegerilor incluzive în Republica Moldova.

Obiective
În scopul sensibilizării populaţiei şi a factorilor decizionali privind dezideratul de a facilita incluziunea grupurilor sub-reprezentate în procesul electoral şi în politică, vor fi difuzate materiale prin intermediul televiziunii, radioului şi spaţiului online.

Buget:
Bugetul total disponibil pentru realizarea livrabilelor este de 11,300.00 EURO.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință. 

http://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1426&l=ro

Notă: Proiectul „Societatea civilă pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor internaţionale în domeniul drepturilor omului” este înregistrat în HG nr. 246 din  aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenta tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate, de către Fundație, în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pachetul de documente justificative va fi prezentat la cerere.
 

Dosarul de aplicare va include:
- Ofertă financiară, cu indicarea numărului de difuzări per post TV/Radio/mediul online, în intervalul 18.00 – 22.00, cu indicarea exactă a postului/posturilor/platformelor online unde vor fi plasate spoturile;
- O scrisoare de intenție în care se va menționa:
o În cazul candidaţilor pentru Loturile  1 şi 2: gradul de acoperire geografică a postului/posturilor TV şi/sau Radio propuse şi nr. tentativ de persoane care vor fi sensibilizate (audienţa);
o în cazul candidaţilor pentru Lotul 3: nr. tentativ de persoane care vor fi abordate prin intermediul informaţiilor online.
- CV-ul companiei cu documente care vor demonstra experiența în domeniu.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 august 2019.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa://concurs@eef.md/"> concurs@eef.md, cu mențiunea „Difuzare spot video/audio alegeri incluzive: livrabilele [indicaţi numărul livrabilei/livrabilelor] ”.

Dosarul poate fi transmis personal sau prin poștă, semnat și ștampilat, la următoarea adresă: Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98,  etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova.

Pentru mai multe informații, va rugăm să ne scrieți pe adresa //concurs@eef.md/">concurs@eef.md. Clarificările de rigoare vor fi făcute doar în scris.

Pentru informații despre activitățile Fundației Est - Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Nota bene!
- Doar companiile selectate vor fi contactate.
- Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


Ajută-ne să distribuim acest articol: