Elaborarea și ajustarea bazei normative în contextul descentralizării diagnosticului și tratamentului infecției HIV/SIDA la nivel de Cabinete raionale

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru elaborarea și ajustarea cadrului normativ cu privire la descentralizarea diagnosticului și tratamentului infecției HIV/SIDA la nivel raional, elaborarea recomandărilor ce vor permite aplicarea prevederilor legale în desfășurarea activităților în cadrul cabinetelor.

 Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați la acest link:http://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/536

 Centrul PAS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua Serviciile menționate.

Cerințele de calificare față de consultant sunt:

  • Studii superioare licențiate (medicale, juridice, economice, sociale)
  • Experiență profesională în domeniul juridic/proiecte de acte normative/documente de politici
  • Experiență în domeniul HIV/SIDA min 3 ani
  • Experiență în elaborarea de actelor, proiectelor de ordine, instrucțiuni de lucru în domeniile Programului Național HIV/SIDA și ITS;
  • Nivel excelent de comunicare orală și scrisă.
  • Abilități de planificare, organizare și îndeplinirea rezultatelor scontate;
  • Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator Microsoft Office;
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Cunoașterea documentelor de politici naționale, instrumentele tehnicii legislative, dreptul tratatelor și a legislației UE și a limbii engleze va constitui un avantaj; 

 Aplicația trebuie să includă scrisoarea de intenție, CV-ul actualizat și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

 Aplicațiile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

 Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

 Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Lucia Pîrțînă – Coordonator Program, Centrul PAS
E-mail:  lucia.pirtina@pas.md

(Tel) +373 22 22 63 43

 Aplicațiile trebuie transmise în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă, prin fax sau prin e-mail) până la 26 noiembrie 2021, ora 18:00.

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1

MD-2012, Republica Moldova

e-mail: cezar.captaciuc@pas.md

(Fax) +373 22 22 63 87