Consultant IT pentru dezvoltarea platformei de învățare electronică (e-learning) - extindere termenul limită

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în calitate de Sub-Recipient implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțate de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru a proiecta, dezvolta și implementa o platformă e-learning bazată pe web și compatibilă cu dispozitivele mobile, adaptând și individualizând platforma cu sursă deschisă Moodle.

Centrul PAS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitate să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați pe pagina web www.pas.md compartimentul Achiziții.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

CV-ul va fi trimis prin poșta electronică până la termenul limită 22 noiembrie 2021 ora 18 00 la adresa de E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Vasile Bounegru – Specialist IT, Centrul PAS
E-mail: vasile.bounegru@pas.md