TERMEN EXTINS: CNTM selectează doi traineri pentru desfășurarea unui atelier practic privind serviciile inovative pentru tinerii NEET

Context

În contextul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, selectăm doi experți.

 

Obiectivul proiectului

Prin acest proiect ne propunem să implicăm la maxim Societatea civilă din RM în monitorizarea și dezvoltarea serviciilor pentru tinerii NEET în Moldova și integrarea lor socială.

 

Perioada

Trainingul este planificat pentru luna septembrie și va avea o durată de 3 zile consecutive.

 

Trainingul se va axa pe următoarele aspecte:

 • dezvoltarea instrumentelor de evaluare a prestării serviciilor pentru tineret;
 • prezentarea bunelor practici de implementare a serviciilor pentru tinerii NEET;
 • participanții vor fi îndrumați să elaboreze o propunere privind monitorizarea serviciilor actuale sau să piloteze informații inovatoare, outreach, consiliere, orientare sau alte servicii care vizează tinerii și tinerele NEET, cu atenția cuvenită celor mai vulnerabili.

 

Responsabilităţi 

Trainer-ul sau grupul de traineri vor fi responsabili:

 • Să elaboreze conceptul și agenda Trainingului, care va include toate activitățile și tematicile care vor fi discutate pe parcursul celor trei zile de instruire, exercițiile practice în special ce ține de identificarea și utilizarea instrumentelor inovative destinate sectorului NEET; 
 • Să organizeze în comun cu participanții activități practice de identificare și aplicare a instrumentelor inovative, monitorizare a serviciilor existente și pilotare a unor noi servicii pentru sectorul NEET;
 • Să colecteze toată informația necesară pentru raportul de evaluare.Cerințe pentru candidat:

 • cunoașterea sectorului de tineret;
 • experiență în sectorul NEET;
 • experiență practică în calitate de trainer, facilitator, formator demonstrată;
 • abilități de evaluare și raportare a unei instruiri;

 

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la adresa electronică cntm.comunicare@gmail.com dosarul de aplicare denumit “Trainer CNTM NEET”, care va conține:

 • CV-ul;
 • scrisoarea de motivare cu informație relevantă privind tematica trainingului anunțat;
 • oferta financiară.

 

Dosarele  de aplicare vor fi expediate obligatoriu pe adresa electronică indicată mai sus, în caz contrar aplicările nu vor fi luate în considerare!

 

Data limită de aplicare este 25 iulie 2021.

 

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta prin email:

mihaela.borcoi@cntm.md sau la nr. de telefon (022) 235 175

 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o structură umbrelă a 34 organizații de tineret, care este implicată în promovarea și monitorizarea politicilor de tineret la nivel național și local.

 

Proiect implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.