Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - angajare asistent social

Nr: 14_IP/ din 02.07.2021

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” în cadrul contractului de finanțare nr.CF/UCIMP-IP/2021/02 din 19.01.2021 „Consolidarea controlului Tuberculozei și reducerea SIDA și а mortalității aferente în Republica Moldova”, încheiat între Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, intenționează contractarea unei persoane fizice în calitate de asistent social.

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în „Termenii de Referință” care pot fi accesați la acest link. Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisoarea de intenție și Curriculum Vitae (CV) actualizat, precum și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poștă până la termenul limită de 12 iulie 2021, ora 18:00 la adresa: 
Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” 
MD 2048 mun. Chișinău, str. Independenței, 6/2 (subsol)
Tel.: 022 00 99 74 
Fax: 022 66 38 50
Email: c.railean@initiativapozitiva.md

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:
Marandici Liudmila, Șef secție (Secția Centrului de zi pentru persoanele consumatoare de substanțe psihoactive), AO „Inițiativa Pozitiva”.
Tel.: 022 00 99 74 
E-mail: l.marandici@initiativapozitiva.md

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în „Termenii de Referință” vor fi invitați la interviu.